BILAG – Fagskole
Utgave 4 – 20. november 2023

Noen utdanninger du kanskje ikke har hørt om

Alle er deltidsstudier tilrettelagt for å kunne kombineres med jobb

Positiv atferdstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer

AOF fagskolen

30 studiepoeng

Tema Utdanningen bygger på en egen metode for hvordan man håndtere utfordrende atferd både blant voksne og barn med utviklingshemming, autisme og andre grupper som er sårbare for å utvikle utfordrende atferd.

Sted Rogaland, Vestland og Agder.

Grønn helse

Fagskolen Vea

60 studiepoeng

Tema Naturbaserte tiltak som helsefremmende alternativ, for deg som vil jobbe med mennesker og det grønne. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse i å bruke planter, natur og/eller naturmaterialer i helsefremmende arbeid.

Sted Nettbasert med samlinger i Innlandet

Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i helse- og omsorgssektoren

AOF Fagskolen

30 studiepoeng

Tema Gir økt kunnskap og kompetanse til å kunne
forebygge, håndtere og veilede utfordrende atferd, trusler og voldshendelser innen helse- og omsorgssektoren.

Hvor Rogaland, Vestland og Agder

Medisinsk virksomhet

Fagskolen i Viken

60 studiepoeng

Tema Studiet gir økt kompetanse og forståelse for hvordan sykdom og behandling kan gi konsekvenser og påvirke den som er rammet. For å kunne bidra på et høyere faglig nivå i behandling og oppfølging av voksne og eldre pasienter.

Sted Nettbasert med samlinger i Fredrikstad

Visste du at …

… som ordinært betalende medlem i Delta kan du søke om støtte til utdanning? Alle som oppfyller kriteriene, vil få innvilget Delta-stipend. Les mer på www.delta.no/stipend

Lurer du på om du skal søke fagskole?

Du har rett til permisjon for å studere hvis du har minst tre år i arbeidslivet, og minst to år hos arbeidsgiveren du søker permisjon fra utdanningen er relatert til et yrke som kan gi mulighet for arbeid eller inntekt.

Kilde: Delta.no

Karriereveiledning.no er en offentlig tjeneste som tilbyr gratis veiledning noen tasteklikk unna.