Forbundslederen
Utgave 4 – 20. november 2023

Jeg har gått noe tid tilbake og lest meg opp på hva vi var mest opptatt av for 10-15 år siden

Det nærmer seg jul, og igjen er det tid for lederen. Med ferdig pinset klokke for vinteren og snø på trærne, er det bare å stålsette seg for en mørkere årstid. Men med dunkel belysning, og mange stearinlys på i hver krok, kan vi lett hygge oss.

Jette Dyrnes

Leder av Helsefagarbeiderforbundet

Jeg har gått noe tid tilbake og lest meg opp på hva vi var mest opptatt av for 10-15 år siden. Jeg har vært leder siden 2006, det har derfor blitt ganske mange lederinnlegg i bladet gjennom åras løp. Det slår meg at emnene og utfordringene er helt uforandret. Det er kanskje noe dreining på enkelte ting, men stort sett de samme utfordringer den gang som nå. Så som fokus på bemanning, helgejobbing og grunnlønn, spesielt ubekvemstillegg. En del har heldigvis blitt bedre, men vi har en lang vei å gå til vi når et akseptabelt nivå.

En av sakene vi har «mast» om i årevis, er nattillegg for hele nattevakta.
Det er helt merkelig at KS ikke ser galskapen i den avtalen.

En nattevakt starter for eksempel sin økt kl. 22.00 frem til kl.07.00 om morgen. Du har da krav på nattillegg frem til kl. 0600, for så å gå over til dagarbeiderlønn den siste timen du er på jobb. Jeg syntes det er en merkelig ordning, etter en lang og kanskje krevende nattevakt, går du ned i lønn siste timen. Vi har gitt innspill om dette i årevis, men har ikke blitt hørt. Forhandlingsutvalgene får selvfølgelig samme innspill fra oss til oppgjøret i 2024.

Du har fått en e-post fra meg med tilbud om nettkurs. Vi har kjøpt elleve nettkurs på rundt 45 minutter av selskapet Sunn Ledelse.

Her kan du friske opp kunnskap, og ikke minst lære mer om emnene. For eksempel: hva med å gjøre den vanskelige samtalen, enklere? I et av kursene kan du lære mer om dette.

Kanskje trenger du å lære mer om hvordan du kan beholde gnisten på jobben? Her finner du kurs om dette også.

Det er mye å velge i, og jeg er sikker på at du finner noe som kan hjelpe nettopp deg. Har du ikke fått e-posten, kontakt oss på helsefagarbeiderforbundet@delta.no. Jeg vet det er mange som i disse dager diskuterer både heltidskulturen, årsturnus og helgedagsbelastning i egen kommune eller sykehus. Noen avtaler er vel i havn med godt resultat, mens andre har brutt med arbeidsgiver da avtalene er altfor dårlige. Jeg er klinkende klar på at turnus skal være rettferdig fordelt, det vil si at helsefagarbeidere og sykepleiere/vernepleiere skal ha like helgedagstimer. Vi må heller ikke gå vekk fra prinsippet «hver tredje helg er nok» - Jeg vet det er kommuner som legger inn hinkehelger for at turnus skal gå opp.
Det er ikke ok slik jeg ser det.

Vi sender snart ut en medlemsundersøkelse som gjelder Helsefagarbeideren, hva dere ønsker å lese mer om, eller er det noe vi bør gjøre mindre av. Vi er takknemlige for alle innspill, det er den eneste måten å bli bedre.

Ønsker alle en god varm førjulstid!