Ytringer
Utgave 4 – 20. november 2023

Jeg slår et slag for fagskolene

Fagskole, hva er det? Har ikke tid, har ikke råd. Unnskyldningene er mange når jeg tipser fagarbeidere kolleger om muligheten for å ta en fagskole. Selv har jeg fire fagskoler, og holder nå på med min femte.

Hanne Christine Berg

Hanne Christine Berg, fast skribent i Helsefagarbeideren. Berg er spesialutdannet hjelpe-pleier innen demensomsorg, velferdsteknologi, kroniske sykdommer og rehabilitering. Hun arbeider i Rogaland fylke, ved en frivilligsentral, og på et bo og servicesenter

Helsefagarbeidere og hjelpepleiere utgjør selve ryggraden i helsevesenet. De er med på å spille en avgjørende rolle i å levere omsorg til pasientene. De gir også en verdifull støtte til annet helsepersonell, men det er utrolig viktig å holde på den gode kvaliteten som helsefagarbeideren/ hjelpepleieren gir i sitt daglige virke.

Fagskole, hva er det? Har ikke tid, har ikke råd. Unnskyldningene er mange når jeg tipser kolleger om muligheten for å ta en fagskole.

Selv har jeg fire fagskoler, og holder nå på med min femte. Og det er gøy. Da jeg begynte på den første, tenkte jeg at det jeg lærte i 1992, da jeg tok hjelpepleien, holder ikke mål i dag. Vi lærte for eksempel ikke om kols, den diagnosen eksisterte ikke den gang, da snakket vi om astma og emfysem. For at jeg skulle kunne gjøre en god jobb overfor både pasienter, arbeidsgiver og pårørende, fant jeg det nødvendig å videreutdanne meg. Da ble fagskole et bra alternativ.

Min første var i regi av AOF, eldreomsorg. Vi hadde oppmøte en gang i måneden, stipend i kommunen dekte bøker og togtur. Praksis måtte jeg ha, men tilfeldighetene ville det slik at en ansatt ble langtidssykemeldt på det senteret jeg ønsket å ha praksis på, så jeg fikk gå inn i hennes fulle stilling med lønn så lenge praksisperioden varte.

Min andre var rehabilitering. Det var via et studie- og kompetansesenter en times reis herfra. Skolen var gratis, oppmøte en gang i måneden, og igjen dekket stipend fra kommunen utgifter til bøker og tog. Praksis hadde jeg på egen arbeidsplass, noe som betød at jeg fikk full lønn i praksisperioden. Jeg hospiterte også på fritiden, sammen med et hverdagsrehabiliteringsteam, da min hovedoppgave var å skrive om fallforebygging hos hjemmeboende eldre.

Min tredje var velferdsteknologi. Det var digitalt og via Medlearn. Ingen praksisperiode, og kommunens stipendordning dekket bøker.

Den fjerde var kroniske sykdommer. Her var det oppmøte en gang i uken i min hjemby, og igjen dekket kommunens stipendordning bøker. Her hadde jeg praksis på egen arbeidsplass, samt at jeg
på fritiden hospiterte sammen med den lokale stomisykepleieren da min hovedoppgave var å skrive
om stomi.

Min siste (forhåpentlig vis) er via Medlearn og er om migrasjonshelse. Den er digital og krever ingen praksisperiode. Igjen dekker kommunens stipendordning bøker.

Så egentlig så er det bare din innsats ved å lese og skrive som koster deg noe.

Du får høyere lønn, mer kunnskap, får tildelt ansvarsområder for det du har fagskole i for å nevne noe, men sist, men ikke minst så får du mer kunnskap.

Fagutdanning gir helsefagarbeidere den nødvendige kunnskapen og kompetansen for å håndtere en rekke oppgaver i helsevesenet. Dette inkluderer pasientomsorg og medisinske prosedyrer. Utdanningen gir også et etisk rammeverk som hjelper helsefagarbeidere med å ta avgjørelser i tråd med pasientenes beste interesser.

En fagutdanning for helsefagarbeidere gir også muligheter for spesialisering innen ulike områder som eldreomsorg, psykiatri og mange andre områder. Dette gjør at helsefagarbeidere kan tilby mer skreddersydd omsorg til pasienter med spesifikke behov. Som migrasjonshelse som jeg tar nå. Da har jeg kompetansen til å imøtekomme innvandreren på dens premisser, forstå hans/hennes kultur og spisevaner for å nevne noe.

I tillegg til å styrke pasientsikkerheten og omsorgskvaliteten, har fagutdanning positive effekter på yrkesstatus og arbeidsforhold for helsefagarbeidere. Med økt kompetanse og ansvar kan de også forvente bedre lønn og karrieremuligheter. Dette er en viktig faktor for å tiltrekke og beholde kvalifiserte fagfolk i helsevesenet. Ofte står det i stillingsannonser at man ønsker fagpersonell med videreutdanning i et eller annet, har du det vil du komme høyere opp på prioriteringslista over mulige kandidater til stillingen.

Fagutdanning gir helsefagarbeidere den nødvendige kunnskapen og kompetansen for å håndtere en rekke oppgaver i helsevesenet

Selv om det er klart at fagutdanning for helsefagarbeidere er en nødvendig investering, er det også utfordringer knyttet til tilgang og ressurser. Det er viktig at myndighetene og helseinstitusjonene forplikter seg til å støtte og finansiere disse utdanningene for å sikre at de er tilgjengelige for alle som ønsker å forfølge en karriere i helsevesenet.

I tillegg til finansiell støtte må det også være fokus på kontinuerlig opplæring og muligheter for etterutdanning for å holde helsefagarbeidere oppdatert med den nyeste kunnskapen og praksisen i feltet.

Fagutdanning for helsefagarbeidere er en nødvendig investering for å sikre et sterkt og bærekraftig helsevesen. Den gir kompetanse, forbedrer omsorgskvaliteten, og gir helsefagarbeidere bedre karrieremuligheter. Myndigheter og helseinstitusjoner må forplikte seg til å støtte og finansiere disse utdanningene for å sikre tilgjengelighet og kvalitet i helsevesenet. Det er på tide å anerkjenne den verdifulle rollen som helsefagarbeidere spiller og gi dem verktøyene de trenger for å lykkes.

Ikke nøl, hiv deg på og søk om opptak på en av de mange fagskolene som finnes. Jeg lover deg, du vil ikke angre. Selv om jeg hver gang når eksamen nærmer seg, sier at nå er det nok, jeg er tross alt 57 år. Så er det noe med kunnskap som frister. Jeg burde vel snart fått en master i fagskoler.

  1. De aller fleste fagskolene for oss er gratis.

  2. Kanskje har din kommune en stipendordning som for eksempel dekker bøker?

  3. Noen krever en praksisperiode, men det finnes løsninger på det også som jeg vil komme tilbake til.

  4. Mange tilbyr digitale skoler, som betyr at du kan studere på fritiden. Noen har også oppmøte på kveldstid.

  5. De aller fleste arbeidsgivere ser verdien og legger til rette slik at man eventuelt kan få bytte vakt dersom skoledagen kommer på en seinvakt for eksempel.