Forord2/2023

Bilag velferdsteknologi Forord Helsefagarbeideren er blant de yrkene som vanskelig lar seg erstatte med teknologi Pleieroboten på forsiden er ren utopi. Samtidi…

Statistikk2/2023

Bilag velferdsteknologi Statistikk Andel av befolkningen over 80 år vil dobles de neste 20 årene 1920: 1 % 2020: 4 % 2040: 8 % 2060: 12 % Om to år, fra 2025 vil…

Hvor er den personalbesparende teknologien som gir bedre helsetjeneste?2/2023

Bilag velferdsteknologi Hvor er den personalbesparende teknologien som gir bedre helsetjeneste? Vi har bedt Almas hus presentere sine siste produkter. Er disse …

Jartrud Høstmælingen, Eva Kylland

Jeg har ansvar for alarmsystemene2/2023

Bilag velferdsteknologi Jeg har ansvar for alarmsystemene Nikolai Davidsen (29), helsefagarbeider ved somatisk avdeling på Blaker bo og behandlingssenter, Lille…

Vi har en finger med i det meste som skjer2/2023

Bilag velferdsteknologi Vi har en finger med i det meste som skjer Stine Johansen (39), konsulent i kompetanseteamet for velferdsteknologi i Tromsø kommune Foto…

– Engasjer deg og bli en attraktiv medarbeider!2/2023

Bilag velferdsteknologi - Engasjer deg og bli en attraktiv medarbeider! Det er teknologiforsker Torhild Holthes oppfordring til helsefagarbeiderne. Krumtappene …

Jartrud Høstmælingen, Eva Kylland

– Teknologi hjelper oss å jobbe smartere!2/2023

Bilag velferdsteknologi - Teknologi hjelper oss å jobbe smartere! Marte Brevik Samskott ser utelukkende positive sier ved velferdsteknologier, så sant behovet v…

… men av og til fører teknologien til at vi jobber mindre smart2/2023

Bilag velferdsteknologi … men av og til fører teknologien til at vi jobber mindre smart Vi har ikke lenger toveis kommunikasjon på alarmen. Derfor blir det mye …

Usikker effekt av digital hjemmeoppfølging men det satses stort2/2023

Bilag velferdsteknologi Usikker effekt av digital hjemmeoppfølging men det satses stort En systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet viser ingen tegn til a…

En utfordring å komme i gang tidlig nok2/2023

Bilag velferdsteknologi En utfordring å komme i gang tidlig nok Når man virkelig trenger det, kan det være for sent å sette i gang med et kognitivt hjelpemiddel…

Ikke mange hjelpemidler innenfor stell2/2023

Bilag velferdsteknologi Ikke mange hjelpemidler innenfor stell Da ergoterapeut Thomas Falch Eide spurte ansatte i hjemmesykepleien om hvilke oppgaver som tar me…

Digitale helsetjenester kan gå utover eldres verdighet2/2023

Bilag velferdsteknologi Digitale helsetjenester kan gå utover eldres verdighet Teknologi kan gi eldre økt sikkerhet, men det kan også lede til usikkerhet og økt…