Om Helsefagarbeideren

Helsefagarbeideren er et fagblad innen pleie og omsorg. Vi dekker saker om organisering av helse- og velferdstilbud, arbeidsmiljø og velferdsteknologi. Vi skriver om etter- og videreutdanning for helsefagarbeidere, og lønns- og arbeidsvilkår.

Helsefagarbeideren vil inspirere ansatte innen pleie og omsorg ved å formidle historier fra arbeidsplasser, og erfaringer fra prosjekter i sektoren. Vi har et kritisk blikk på rammebetingelsene for pleie- og omsorgsfeltet og på helsefagarbeideres arbeidsvilkår. Med fagartikler går vi dybden og oppmuntrer til faglig utvikling.

Vi ønsker dessuten å bidra til at helsefagarbeidere som yrkesgruppe videreutvikler sin faglige identitet.

Helsefagarbeideren utgis fire ganger i året av Helsefagarbeiderforbundet. Egne bilag gis ut i tillegg.