Nyheter

I Fredrikstad får lærlinger språkstøtte sammen med fagutdanningen

Dette er en investering for en bedre fremtid for oss alle, sier veileder Tone Britt Hansen.

Nyheter

Syv fagbrev på ett år!

Jeg trodde nesten ikke det var sant. I 10 år var jeg veileder for lærlinger, og jeg opplevde bare en gang å ha en lærling som skulle ta fagbrev. Dette måtte jeg sjekke ut.

Nyheter

- Viktig å være villig til å lære mer

For 4,5 år siden var helsefagarbeider Kevin Blockx (36) arbeidsledig og hadde vansker med å finne jobb. Nå har han funnet sitt yrke og er ­helsefagarbeider med utvidet ansvarsområde og høyere lønn.

Nyheter

Sang og dans i stuene på Lillohjemmet

Alle ansatte har også fått tilgang til ressursportalen Syng Sammen, der de enkelt kan finne et vell av sangstunder som er laget spesielt for mennesker med demens, eller andre kognitive eller fysiske utfordringer.

Nyheter

Nå er helsefagarbeidere på vei inn i intensivpleien

Til høsten starter en ny fagskoleutdanning i intensivpleie for helsefagarbeidere ved Fagskolen i Viken. De vil gjerne ha søkere fra hele landet.

Nyheter

Femti prosent syk, men hundre prosent til stede

Har du noen gang vært i dårlig form og tenkt, det er bedre at jeg holder meg borte fra jobben, for da kommer en vikar? Drammen kommune vil gjøre det greiere å være på jobb med redusert ­arbeidsevne.

Nyheter

Spiller seg gode på arbeidsmiljø

Spillet «Alle tilstede for arbeidsglede» består av tolv brett hvor man svarer på spørsmål om arbeidsmiljø og ­sykefravær.

Nyheter

Akutt hjertestans – bør vi alltid starte gjenoppliving?

Hjerte- og lungeredning (HLR) ved akutt hjertestans kan være etisk ­utfordrende for helsepersonell når pasienten er gammel, syk og skrøpelig. Hvis ikke det er gjort beslutninger rundt HLR status risikerer den eldre pasienten å bli utsatt for uverdig behandling.

Ytringer

Jeg erfarer høyere ­strykprosent på fagprøve i dag enn tidligere

Som sensor har jeg truffet mange mennesker som har vært egnet for dette yrket på en fagprøve, men som ikke helt vet hva som forventes og kreves for å bli en helsefagarbeider.

Delta informerer

Hovedtariffoppgjøret 2024

Forventningene til årets lønnsoppgjør for helsefagarbeidere og andre offentlig ansatte er høye. Blant annet vet vi at kommuner og sykehus opplever en stor mangel på helsefagarbeidere, og dette må gjenspeiles i årets lønnstillegg.

Turnus

Langvakter må være forsvarlige

Arbeidstidsordninger med lange vakter i helse- og omsorgssektoren er blitt mer og mer vanlig de siste årene. Grundige og gode prosesser med høy involvering av de ansatte er avgjørende for å lykkes.

På hjertet

– Det er så mye ensomhet.

Annette Drage har jobbet 26 år i hjemmesykepleien. Hun har vært med på den digitale utviklingen helt fra start, og ser tydelig hva som har gått tapt. Vi klarte å fange opp ensomheten på en annen måte tidligere enn i dag

Nyheter

Fra Arendalsuka til Sykehuset Østfold Kalnes

Dagen vi avtalte nærmet seg, pressen var kontaktet. Plutselig kom en e-post fra Arbeiderpartiets ­rådgiver som varslet at hele Arbeiderpartiets helse- og omsorgsfraksjon kom på besøk.