Nyheter

Verdighet starter med menneskeverd

– Vi forsøker å behandle beboerne med verdighet. Å kjenne livshistorien til den enkelte er vår viktigste nøkkel. Det handler om å finne hvert menneske der det er, sier Tonje Bueklev, hjelpepleier og pårørende.

Nyheter

Hva styrker deres opplevelse av verdighet?

De har erfaring med å få hjelp fra hjemmesykepleien.
Hva styrker deres opplevelse av verdighet? Edith, Liv og Aud ønsker å inspirere.

Nyheter

Stadig flere tegner fremtidsfullmakter, men mange er for sent ute

En fremtidsfullmakt regulerer hvordan dine interesser skal ivaretas om demens eller annen alvorlig sykdom fører til at du trenger hjelp. Med en slik avtale på plass, kan det bli enklere for pårørende å bistå.

Nyheter

Uten lyder, mimikk eller uttrykk, hvordan oppfatte at noe er galt?

Personer med utviklingshemming blir sjeldnere diagnostisert med smertefulle tilstander, som hodepine, ryggsmerter og magesmerter. Dessuten kan skader som er usynlige for det blotte øyet, gå uoppdaget.

Nyheter

Hva er det med jobben i hjemmetjenesten som gjør folk syke?

Sykefraværet i hjemmetjenesten er på 7,7 prosent. Det er nesten dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet, og det største innenfor helse- og omsorgssektoren.

Nyheter

Her har varmt tøy blitt en del av uniformen

De siste årene har stadig flere hjemmetjenester fått yttertøy, ulltøy og sko.

Delta informerer

Når er det lov å ta skjulte opptak?

Etter to Brennpunkt-programmer om eldreomsorg i vinter, har mange hatt bekyringer for skjulte opptak.