Nyheter

Belønnet med pris for åpenheten

Elisabeth Andersson snakket med NRK Brennpunkt om kritikkverdige forhold på sykehjemmet der hun jobbet. Hvordan gikk det etterpå?

Nyheter

Bruk din egen ro og trygghet

En del mennesker har i løpet av livet blitt utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hvordan merker andre at de bærer på undertrykket smerte? Og hvordan kan helsefagarbeidere håndtere det på jobb?

Nyheter

Hvordan få til godt samarbeid med frivillige i eldreomsorgen?

Jeg synes det gir mening at vi stiller opp for hverandre, så lenge man kan, sier Laila Chistoffersen som er besøksvenn på et sykehjem. Frivillige bidrar med mye positivt i eldreomsorgen, men et godt samarbeid med frivillige kommer ikke av seg selv.

Nyheter

Beboerne på Oksenøya sykehjem fikk utfordre Dag Otto Lauritzen

Konkurranseinstinktet ble vekket i møte med den tidligere toppidrettsutøveren som har blitt ambassadør for det norske velferdsteknologiselskapet VilMer.

Nyheter

Hvem bestemmer over seksualiteten til personer med demens på sykehjem?

Seksualitet er et grunnleggende behov. Alle mennesker har en seksuell helse, uavhengig av alder, sykdom eller bosituasjon. Dette gjelder også personer med demens som bor i sykehjem.

BILAG – Fagskole

Nye utdanningsveier åpner seg

Med gjennomført fagskoleutdanning kan du snart komme inn på studier i sykepleie og vernepleie. Eller du kan velge å bli i yrket og ta høyere fagskolegrad.

BILAG – Fagskole

Å trene på virkeligheten

Simulering gjør det mulig å lære av situasjoner som ligner på dem man kan oppleve i jobben.

BILAG – Fagskole

Sørget for bedre pasientsikkerhet på poliklinikken

Helsefagarbeideren Anne-Malene Schevik mener en sjekkliste for trygg kirurgi bør være standard ved en kirurgisk poliklinikk. Hun utviklet like gjerne en under studiene. Nå er den i bruk flere steder.

BILAG – Fagskole

Ny utdanning i digital sansestimulering fra vinteren 2024

Bruk av sansene kan reaktivere gamle minner og ferdigheter hos personer med kognitiv svikt. Teknologi har ført til nye måter å gjøre det på.