Helsefagarbeiderforbundet
Utgave 2 – 21. mai 2024

Valg av nytt styre under landsmøte 2025

Valgkomiteen ønsker forslag på aktuelle kandidater innen 15. september.

Valgkomiteen, som består av Gro Nordtveit, Kristine Myklebust Gilje og Astri Kyrkjeeide, har som mål å finne de beste, de mest engasjerte, de som brenner for faget vårt og som har lyst, tid og anledning til å stille som kandidater til styret i Helsefagarbeiderforbundet i Delta.

Valgperioden er fire år, fra og med april 2025 til og med april 2029.

Fra venstre: Gro Nordtveit, Kristine Myklebust Gilje og Astri Kyrkjeeide.

Send kandidatforslag

Vi vil gjerne ha inn forslag på kandidater fra dere. Det er mulig å sende inn forslag på seg selv og på andre som dere mener er godt kvalifiserte. Disse må være medlemmer i vår yrkesorganisasjon, må være forespurt om de er villige til et slikt verv, enten som styremedlem eller som vara. Vi ber også om at vi får oppgitt navn, adresse, alder, telefonnummer, utdanning, arbeidserfaring og hvilken region de kommer fra.

Ønsker bred yrkeserfaring

Vi ser det som en styrke at styret har bredest mulig yrkeserfaring, og tror at et styre der medlemmene har erfaring, enten fra arbeid innenfor sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie, rus/psykiatri og tjenester for personer med funksjonshemminger vil «speile» medlemmene våre på en god måte.

Forslag sendes til valg@helsefagarbeiderforbundet.org innen 15.september 2024

Så gå ut og let «med lys og lykte» etter aktuelle kandidater. Vi vet jo at det er mange dyktige medlemmer der ute som ønsker at våre kollegaer skal få det beste tilbudet, de beste arbeidsforholdene og at vår yrkesorganisasjon skal vokse og bli førstevalget!