Bilag – Teknologi
Utgave 2 – 21. mai 2024

Forord

Risiko for demens øker ved hørselstap. Høreapparat ser ut til å hjelpe.

Vi blir stadig sikrere på at det å høre dårlig i seg selv øker demensrisikoen. Samtidig vet vi at hver tredje person over seksti har hørselstap. Likevel blir ikke hørselen systematisk testet i Norge. Mange venter for lenge med å ta i bruk høreapparat. Da blir tilvenningen vanskeligere, og sannsynligheten større for at det blir liggende i en skuff.

Det kan være veldig krevende å ha dårlig hørsel, det er noe audiograf Ingrid Nordal Kristoffersen forteller om i dette temabilaget. Mange kan trenge en oppfordring til å få hørselen testet, en oppmuntring til å ta på høreapparatet, eller litt informasjon om hvilke hjelpemidler som finnes.

Tilbudet av hørselshjelpemidler har utviklet seg de siste årene. De kan styres av smarttelefonen, og høreapparatene kan kobles rett på TV-en. Det finnes mikrofoner, høreslynger og varslere for alt fra vekkerklokke til brannalarm.

Som helsefagarbeider er det stor sannsynlighet for at du treffer folk med hørevansker. Vi håper dette temabilaget kan gi deg en nyttig innføring i hva du bør kunne for å bidra til god hørselsomsorg.

God lesing

Ann Beate Grasdalen, redaktør

Den norske hørselshelsa i tall

Over 1 million har nedsatt hørsel i Norge

80 % er over 65 år

Ved fylte 60 har hver tredje allerede nedsatt hørsel

1 av 10 har hørselstap som svekker evnen til å kommunisere

Bare halvparten bruker høreapparat

Kilde: Helsedirektoratet og FHI