Helsefagarbeiderforbundet
Utgave 2 – 21. mai 2024

Arbeidsplassbesøk i Lier, Asker og Malvik

Vi i Helsefagarbeiderforbundet stiller gjerne opp når vi blir spurt av Delta om å dra på arbeidsplassbesøk.

Her ser dere styremedlem Svein Olav Tøndel sammen med lokale tillitsvalgte og regionskontor Delta, på sykehjem og boliger i Lier og Asker kommune.

Jette er her sammen med to ansatte og en hovedtillitsvalgt i Malvik kommune en aprildag. Fra venstre, bak leder Jette Dyrnes, Tore Kristoffersen fra kontoret i Region midt, Odd Sverre Aasbø fra Deltas hovedkontor, og Arild Gressetvold, hovedtillitsvalgt i Malvik kommune.

Tillitsvalgtsamling i Sandefjord

Nestleder Bente Sveen som også er hovedtillitsvalgt i Delta Sandefjord, hadde opplæring med plasstillitsvalgte innenfor helse, sammen med hovedtillitsvalgt Reidar Bowitz Helliesen og rådgiver Oddbjørn Carlsen fra regionskontoret i Tønsberg.