Nyheter
Utgave 2 – 21. mai 2024

Hun er garantert 100 prosent jobb etter læretiden

Alver kommune våger å gå nye veier for å holde på helsefagarbeiderne.

Tekst:
Ann Beate Grasdalen
Foto:
Linn Merete Rognø

Helsefaglærling Isabell Heggøy trives med den varierte hverdagen i hjemmetjenesten, der man ikke er fast på en plass hele dagen.

Alver har i underkant av 30 000 innbyggere, over tusen av dem jobber innenfor helse og omsorg. I likhet med flere kommuner, sliter Alver med å få tak i nok arbeidskraft.

Hvert år fullfører rundt tolv personer i Alver fagbrevet som helsefagarbeider, men mange forsvinner over til studier, eller til jobber andre steder. For selv om det er behov for dem i Alver, er det vanskelig å tilby full jobb, her som andre steder i landet.

Noe må gjøres med rekrutteringen, også i denne vestlandskommunen. I fjor ble det nedsatt en partssammensatt prosjektgruppe, med ledere, verneombud og tillitsvalgte fra Delta og de andre fagorganisasjonene. Slik det vanligvis gjøres i Norge. Men en av løsningene som denne prosjektgruppa kom fram til, den er ny.

«Det er en sikkerhet. Du slipper å ha bekymringer over ikke få en jobb»

Fast fulltidsjobb

Framover får alle helsefaglærlinger i Alver tilbud om fast fulltidsjobb etter læretiden.

En av dem er Isabell Heggøy (24). I løpet av sommeren vil Alver kommune invitere henne til en samtale om hvor hun kan tenke seg å jobbe. Siden vil kommunen undersøke hvor det er behov for folk, og sørge for at en arbeidsplass står klar etter at fagprøven er fullført.

Å vite at hun har full jobb til høsten, er en stor lettelse for Heggøy, som har familie med mann og barn.

– Det er en sikkerhet. Du slipper å ha bekymringer over ikke få en jobb, sier hun.

– Hvis jeg ikke hadde hatt det tilbudet så måtte jeg ha søkt rundt allerede.

Trives i hjemmetjenesten

I vinter fikk Heggøy kjennskap til den nystartede ordningen gjennom avdelingslederen i hjemmetjenesten, der hun for tiden går i lære.

– Da fikk jeg en ro i sjelen, sier hun

Hun kan godt tenke seg å fortsette i hjemmetjenesten, men er forberedt på å jobbe andre steder, og tror det skal gå fint. I løpet av læretiden var hun i bofellesskap, og fra tidligere har hun erfaring fra sykehjem.

Bør fungere andre steder også

Gjennom den nye ordningen er Isabell Heggøy garantert jobb innen helse og omsorg, et eller annet sted i kommunen. Hun får økonomisk trygghet, og Alver kommune får stabil arbeidskraft.

Kan det være en løsning på bemanningskrisa?

Vi tar en prat med Nina Hartvedt som er hovedtillitsvalgt for Delta i Alver kommune. Hun sitter i prosjektgruppa som kom fram til denne løsningen på et problem mange kommuner sliter med.

– Vi mangler hender. Vi sliter med søkerlistene våre. Hvordan beholde og rekruttere disse lærlingene som stort sett forsvinner?

– Å gi en jobbgaranti så lenge du har bestått, det er et godt sted å begynne, sier hun.

Er dette noe som kan gjennomføres andre steder også?

– Ja, det tror jeg. Det er flere kommuner enn oss som sliter med rekruttering.

– Vi vet ikke utfallet ennå, påpeker Hartvedt, som ikke vil forskuttere gode resultater for kommunens del. Men at dette er en god ordning for helsefaglærlingene i Alver, det er hun ikke i tvil om.

En viktig forskjell fra tidligere, er at kommunen skal ha oversikt over rekrutteringsbehovet i alle de ulike enhetene og være den som gir lærlingene garantert jobb, og ikke bare til neste år.

Et varig tilbud

«Vi har ikke funnet andre kommuner som har gjort noe lignende»
Hilde Bognøy Kleivdal, prosjektleder

Foto: Privat

Planen er at jobbgaranti skal bli et varig tilbud til alle helsefaglærlinger.

Men blir ikke dette veldig dyrt for Alver kommune?

Vi spør prosjektleder i heltidskultur Hilde Bognøy Kleivdal.

– Vi vet at vi mangler helsefagarbeidere nå, og kommer til å mangle flere i framtiden, svarer hun.

Med et årlig inntak på tolv lærlinger er det ingen risiko for at kommunen vil forplikte seg til å ansette flere enn de har arbeid til. Dessuten gir jobbgarantien et stort pluss. - Vi får bedre kontinuitet og bedre kvalitet, påpeker hun.

Elever som begynner i lære til høsten, vil bli kontaktet med tilbudet om å inngå en intensjonsavtale. Da vil de være garantert full jobb i fast ansettelse, så lenge de viser interesse og innsatsvilje under læretiden.

– De binder seg ikke, det er et tilbud de får, understreker Kleivdal, som besøker klassene på videregående for å snakke om gode holdninger, og hvordan de kan vise motivasjon og interesse for faget ute i praksis og lære.

– Det handler om å stille presist, ha nødvendig utstyr med seg, vise respekt og følge retningslinjene på arbeidsplassen, sier Kleivdal.

– Tilby å hjelpe, still spørsmål om det er noe du er usikker på. Vis initiativ til å gjennomføre aktiviteter og forefallende arbeid, om du ikke har noe å gjøre.

Gjennom å være tydelig og konkret rundt hva som forventes av en arbeidstaker i kommunen, blir det enklere å innfri for å få fast jobb.

– Det skal bli forutsigbart for de som velger å ta helsefag, sier Kleivdal, som tror det samtidig vil være mer motiverende for veiledere og andre på arbeidsplassen om de vet at de bidrar til å utdanne en framtidig kollega.

Heltid skal bli normalen

«Å gi en jobbgaranti så lenge du har bestått, det er et godt sted å begynne»
Nina Hartvedt, hovedtillitsvalgt

Foto: Privat

Å gi de nyutdannede heltidsjobb skal bidra til at kommunen på sikt får endret arbeidskulturen, slik at heltid blir det normale.

– Det er ikke til å stikke under en stol at det har vært mange deltidsstillinger for helsefagarbeidere, sier prosjektleder Kleivdal.

Å endre kultur er ikke gjort i en håndvending. Når noen slutter i en deltidsstilling, blir den gjerne lyst ut på nytt, med mindre den tas grep om.

I 2023 utlyste Alver kommune 163 stillinger for helsefagarbeidere, ifølge Deltas heltidsmonitor. Blant disse var 42 prosent heltid. På landsbasis var det tilsvarende tallet for 2023 på 25 prosent.

Alver ligger altså godt an sammenlignet med resten av landet, men de har fremdeles et godt stykke igjen til at heltid er normalen.

Ifølge hovedtillitsvalgt for Delta, Nina Hartvedt er ikke ufrivillig deltid et utbredt problem i Alver kommune.

– De som ønsker å jobbe hundre prosent, har mulighet til det. De må ta kontakt med sin leder som hjelper dem videre, sier hun.

Første i landet

At heltid er positivt for alle, for pasientene, arbeidsgiver og de ansatte, det virker alle å enes om. Men det betyr ikke at det er det riktige for alle som har jobbet deltid over mange år.

Å sørge for at alle nyutdannede helsefagarbeidere får full fast stilling, kan være et godt sted å begynne for å skape heltidskultur. Men foreløpig kan det virke som Alver kommune er de eneste som har innført en garanti.

– Vi har ikke funnet andre kommuner som har gjort noe lignende, sier prosjektleder Kleivdal.

– Vi har fått masse oppmerksomhet rundt tiltaket. Andre kommuner vil vite hva vi har gjort. Det synes vi er kjekt, at vi blir lagt merke til for det steget vi har tatt, sier hun.

– Vi er gjerne med å bidra til god delingskultur der vi kan gjøre hverandre gode.

Isabell Heggøy er glad for å være blant de få helsefaglærlinger i landet som garantert får fulltidsjobb, men synes tilbudet burde vært for flere.

– I og med at det er mangel på personal, så burde det vært flere steder. Det er en god måte for kommunen å sikre seg folk, tenker jeg.

Heller ikke hovedtillitsvalgt Nina Hartvedt ser noen grunn til at ikke andre kommuner skal kunne innføre noe lignende. Hun vil anbefale ordningen til andre.

Samtidig er det en konkurranse om å tiltrekke seg arbeidskraft i regionen. Da er det ikke så dumt å være den eneste kommunen som tilbyr jobbgaranti for lærlinger.

– Vi mister fordelen om nabokommunene gjør det samme, sier hun og smiler.

Jobbgarantien gjelder for alle som har læretida i kommunen, også for personer som omskolerer seg gjennom Menn (kvinner) i helse.