Bilag – Teknologi
Utgave 2 – 21. mai 2024

10 ting å tenke på før og under samtale

Reduser bakgrunnsstøy
Slå ned lyden på TV-en og unngå at andre snakker samtidig.

Slå på lyset
Pass på at ansiktet ditt blir tilstrekkelig lyst opp. Det kan hjelpe på forståelsen.

Er høreapparatet på plass?
Om personen bruker høreapparat, er det viktig at det brukes.

Kan du bruke visuell støtte?
Tekst og bilder kan være et alternativ til tale, eller bidra til å støtte opp om budskapet.

Hold blikket
Stå nære og sørg for blikkontakt. Unngå å holde på med andre ting samtidig.

Behold naturlig stemmeleie
Snakk tydelig, men i vanlig stemmeleie. Roping kan gjøre ord uforståelige.

Pass på tempoet
Snakk så ordene kan skilles fra hverandre, men ikke så sakte at du ødelegger rytmen.

Bruk kroppen
Du kan forsterke det du sier gjennom å bruke kroppsspråk.

Fikk hen det med seg?
Undersøk at personen faktisk fikk med seg det som ble sagt.

Gjenta om nødvendig
Bruk tid og gjenta om nødvendig, eller prøv andre ord som kan være lettere å forstå.

Hvordan er akustikken i rommet?

Rom med tepper, bilder og myke møbler gir bedre lytteforhold enn rom med rene harde flater.

Illustrasjonfoto: stock.adobe.com

Illustrasjonfoto: stock.adobe.com