Bilag – Teknologi
Utgave 2 – 21. mai 2024

Drop-in hos hørselskontakten

I Flekkefjord kommune kan innbyggerne stikke innom hos hørselskontakten hver tirsdag fra ni til elleve for å få hjelp med høreapparatene og andre hørselshjelpemidler. De trenger ikke å bestille time, det er bare å stikke innom for å komme med spørsmål, få opplæring eller hjelp til å bytte filter.

Heidi Velund Sirnes

Det regelmessige vedlikeholdet av apparatet er én ting som mange trenger oppfølging på. Den andre er å finne fram til lytteutstyr som kan bidra til en bedre hverdag. Varslere, streamere og mikrofoner kan være nyttige. Ikke bare for den enkelte, men også for andre i husstanden.

Noen kvier seg for å ta imot hjelpemidler, særlig eldre. De kan synes det er unødvendig å bruke en app når det jo bare er å skru opp volumet på TV-en. Da bruker Heidi Velund Sirnes å spørre hva ektefellen syns om lydnivået på TV-en.

– Kan du ikke prøve, sier jeg ofte, og om du ikke liker det, kan du sende den i retur.

«Hørselskontakten bistår alle innbyggere i kommunen med nedsatt hørsel, og skal være et lavterskeltilbud»

Finnes nesten overalt

Etter å ha vært hørselskontakt i Flekkefjord gjennom mange år har Heidi Velund Sirnes blitt kjent som «hun hørselsdama».

– Noen må være en pådriver for at hørselshelse skal bli et tema i kommunene, sier hun. Ellers kan det lett glippe.

Det er forståelig at hørselen kan bli glemt. Det er mye å huske på i hverdagen til en helsefagarbeider. Samtidig står unnlatelsen i kontrast til hvor viktig et velfungerende høreapparat er i livet til den det gjelder. Sirnes har selv en hørselshemming og vet hva hun snakker om.

Ifølge Helsedirektoratet har nesten alle kommuner egne hørselskontakter. De skal være et bindeledd til NAV hjelpemiddelsentralen og høreentralen i spesialisthelsetjenesten. Hva slags kompetanse de har og hvor stor stillingen er, vil variere fra sted til sted.

Hørselskontakten bistår alle innbyggere i kommunen med nedsatt hørsel, og skal være et lavterskeltilbud. De kan demonstrere hørselshjelpemidler som varslingsapparat, streamere og samtaleforsterkere, og hjelpe til med å søke etter dem.

I Flekkefjord kommune kan hørselskontakten utføre hjemmebesøk og lære opp ansatte i institusjoner i enkelt vedlikehold av hjelpemidler.

Hørsel er også et kommunalt ansvar

Generelt gjelder at kommunen har ansvar for habilitering og rehabilitering for sine innbyggere. Hørsel er intet unntak.

Kommunen skal sørge for kartlegging av behov og bistå med tilrettelegging av hjem og fritid. Alle kommuner skal ha en kontaktperson for hørselsområdet. De aller fleste har en hørselskontakt. Servicekontoret i kommunen bør ha oversikt over hva slags tilbud som finnes.

Alle hørselshjelpemidler, foruten høreapparat, leveres av hjelpemiddelsentralene via kommunene. Det skjer en gang i uka til faste mottakssteder.

Ved feil eller mangler, er det også kommunens ansvar å kartlegge, forsøke å utbedre og ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral ved behov for reparasjon eller bytte.

NAV Hjelpemiddelsentral har veiledningsansvar ovenfor kommunene og vil bistå når de ber om det.

Kilde: NAV Kunnskapsbanken, NAV