Bilag – Teknologi
Utgave 2 – 21. mai 2024

Dette trenger du å vite om høreapparat

Hvilket høreapparat som er best egnet, avhenger av hva slags hørselstap og størrelsen på det. Også andre faktorer kan påvirke, som ørets utforming, forhold i øregangen, alder, syn og finmotorikk.

Et høreapparat inneholder avansert teknologi og tilpasses hver enkelt. Noen ganger trengs flere justeringer for at lyden skal bli bra. Det finnes mange leverandører på markedet som hver tilbyr en rekke høreapparater med ulik styrke og funksjon.

Apparatene kan stilles inn med programmer for ulike lyttesituasjoner, som egne program for støyende omgivelser og musikk. Høreapparatene forhåndsinnstilles av audiograf, men brukeren kan velge program ved hjelp av knapper på høreapparatet, en fjernkontroll eller en app på telefonen.

Fire ulike typer

Bak-øret-høreapparat plasseres på øremuslingen. Det har en slange eller ledning til en propp i øregangen. Lyden fanges av mikrofoner og moduleres av en forsterker i henhold til hva høreapparatet er programmert til å gjøre. Deretter sendes lyden videre, til en høyttaler i øregangen eller i selve høreapparatet.

Dersom høyttaleren er plassert i øregangen, må den beskyttes av et filter som hindrer ørevoks og smuss å komme inn og blokkere for lyden.

I-øret-høreapparat plasseres i sin helhet i øret og i øregangen. De er formet som en propp, og inneholder både batteri, mikrofon, forsterker og høyttaler. Apparatet krever tilstrekkelig plass i øregangen og tetter slik at naturlig lyd hindres fra å passere forbi. Det kan derfor ikke benyttes av alle.

Også denne typen høreapparat beskyttes av et filter som skal forhindre at ørevoks og smuss kommer inn i elektronikken

BAHA (benforankret høreapparat, eller Bone Anchored Hearing Aid) er et høreapparat som forankres i en skrue som opereres inn i beinet like bak øret. Lydsignalet ledes i som vibrasjon direkte inn til det indre øret.

BAHA kan være et alternativ til de som har ulike tilstander i mellomøret og ikke kan benytte tradisjonelle høreapparater.

Foto: Cochlear

CI (cochleaimplantat) er et avansert høreapparat som også opereres inn i hørselsorganet. Her plasseres en elektrode inni sneglehuset i det indre øret, og det festes en magnet under huden, på utsiden av hodet, som høreapparatet kan festes mot.

I motsetning til høreapparat, gir CI en form for kunstig hørsel gjennom å stimulere hørselsnerven. Slik kan døve og personer med alvorlige hørselstap oppfatte lyd.

Kilde: NAV Kunnskapsbanken