Bilag – Teknologi
Utgave 2 – 21. mai 2024

Om noen ikke hører dørklokka, hva da med brannalarmen?

Mange hørselshemmede er ikke klar over at de kan trenge spesielt varslingsutstyr i tilfelle brann.

Illustrasjonfoto: nsit0108/stock.adobe.com

Pipelyden fra en vanlig brannvarsler er vanskelig å høre for mange med nedsatt hørsel, ifølge audiopedag og Kristin Anholt i Sensio AS.

Jeg hører da vel brannalarmen, kan noen si. Fordi de hører alarmen når de står like under og trykker på testknappen, men hører de når alarmen går av i et annet rom, eller om de sover eller ser på TV?

Det spørsmålet bør stilles oftere, ifølge audiopedagog Kristin Anholt som jobber i Sensio AS. For selv om brannalarmen er kraftig, så kan den være vanskelig å høre når hørselen er nedsatt.

–Har du normal hørsel er den lett å høre. Men akkurat den pipelyden er vanskelig for mange med nedsatt hørsel, sier Anholt.

Det vanligste er å ha hørselstap i diskantområdet. Da kan du høre mørke lyder lettere enn de lyse. Lydene fra brannvarslere ligger ofte i det samme området, forklarer hun. Mange dørklokker ligger også der, så om noen har vansker med å høre at det ringer på døra, så er det en god grunn til å vurdere ekstra varslingsutstyr for brann.

Senga vibrerer om natta

Kanskje noen hører alarmen med høreapparatet på, men hva da om natta, når apparatet ligger til lading? Da kan vibrasjoner vekke deg opp.

En sengevibrator kan festes til sengerammen i den øvre delen av senga, eller legges mellom madrassene. Om en alarm går av, vil den vibrere kraftig.

Dette er utstyr som i dag dekkes av Folketrygden via NAV Hjelpemiddelsentral. Det trengs ingen spesialisterklæring. Du kan selv søke om å få utstyret, eller be om bistand fra kommunen. Problemet er at mange med nedsatt hørsel ikke er klar over at utstyret finnes.
Eksempler på varslingshjelpemidler.

Lite kjent

– Det er en utfordring at varslingsutstyr ikke er bedre kjent blant hørselshemmede, sier generalsekretær Inger Helene Venås.

Ikke bare mangler varslingsutstyr i private hjem. Også hotell, offentlige bygg og under reise mangler varslingsutstyr for mennesker med hørselsutfordringer.

– Gode varslingssystemer på offentlig transport er helt nødvendig for å ivareta sikkerheten til hørselshemmede, for eksempel ved en evakueringssituasjon, sier Venås.

Hun tror bedre samhandling mellom hørselssentraler og NAV Hjelpemiddelsentral kan bidra til at flere får kunnskap om hva slags hjelpemidler som finnes.

Audiopedagog Kristin Anholt i Sensio har en oppfordring til helsefagarbeidere. Om dere legger merke til pasienter og tjenestemottakere som sliter med å høre dørklokka hjemme, spør dem om de har ekstra varslingsutstyr for brann.

Varsling ved TV-en

En sengevibrator kan varsle når man sover. TV-titting er en annen situasjon der et hjelpemiddel ofte er aktuelt. Dersom høreapparatet er direkte koblet til TV-lyden, blir brannalarmen sannsynligvis ikke hørt.

Mange har eget varslingsutstyr for dørklokka ved siden av TV-en. Likevel er det ikke sikkert at utstyret også er koblet til røykvarsleren.

Noen avstår

Besøk får man kanskje ofte, mens det sjelden brenner, heldigvis. Så selv om brann kan få veldig alvorlige konsekvenser, så blir brannvarslingen lettere glemt bort.

Samtidig hender det at personer med nedsatt hørsel takker nei til ekstra varsling i tilfelle brann når kommunen tilbyr dem det. Det forteller Asgeir Orskaug, salgs- og markedssjef i Sensio.

– Kanskje de ikke vil være til bry, eller tenker at det er unødvendig, sier han.

Vi vet ikke hva som er årsaken til at noen velger å avstå fra livreddende hjelpemidler. Det som er sikkert, er at ingen behøver å være redd for å søke om hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen.

– Nav er tydelig overfor kommunene på at om noen med hørselshemming ikke vil ha brannvarsling, så bør man dokumentere at de har takket nei, sier Kristin Anholt.

Forstår ikke alarmen

Ekstra brannvarslingsutstyr kan også være viktig ved kognitiv svikt, ifølge Anholt.

– Om du har en demenssykdom, så kan du komme til et punkt der du hører pipelyden, men ikke lenger vet hva den betyr. Man mister evnen til å koble en lyd til hva den representerer, sier hun.

Forvirring kan ramme enhver som vekkes av en brannalarm midt på natta. Med demens kan det være enda vanskeligere. Kanskje kan det hjelpe om det blinker et brannsymbol på en skjerm og en kjent stemme gir veiledning over høyttaleren: Mamma, gå ut ytterdøra og still deg ved postkassa.

Utstyret finnes, men ifølge Sensio finnes ikke en rammeavtale for slike varslingshjelpemidler beregnet på personer med demens.

– Man kan søke om det, selv om det ikke er en rammeavtale, sier Orskaug, men det gjøres foreløpig i liten grad.

75 % av alle som omkommer i brann er enten eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne eller rusavhengig.

Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen.

Kilde: DSB

Varslingsmottakere

En varslingsmottaker kan melde om brann på mange måter, både med lys, melding på skjerm og tale. Disse kan også kobles til komfyrvakt, dørklokke, vekkerklokke og telefon.
Modellene heter Iris og Aurora, og er fra Sensio.
Sengevibrator

Røykvarslere kan kobles til en sengevibrator for ekstra varsling. Den får sengen til å vibrere kraftig. Dørklokke, telefon og vekkerklokke kan også kobles til.