Bilag – Teknologi
Utgave 2 – 21. mai 2024

Vil du lære mer om hørsel og hørselshjelpemidler?

Helse Møre og Romsdal er en av dem som har laget instruksjonsvideoer på YouTube. Dessuten har mange leverandører gode nettsider.

SmartHørsel

er en gratis app laget for tjenesteytere og pårørende til brukere av høreapparat.

Appen tar for seg bruk, stell og vedlikehold av høreapparater fra de fleste leverandører.












Kunnskapsbanken

har en egen oversikt for hørsel. Her finner du info om ulike hørselsutfordringer, hjelpemidler og tilrettelegging i ulike situasjoner.














Nasjonal kompetansetjeneste

for døvblinde har mange brosjyrer og bøker, blant annet en om eldre med nedsatt syn og hørsel.