Nyheter
Utgave 2 – 21. mai 2024

Best i nord, mens Innlandet øker mest

Med unntak av Oslo, øker andelen utlyste heltidsjobber i alle regioner fra 2022 til 2023.

Troms og Finnmark hadde høyest heltidsandel i fjor, med 35 prosent. Vestland følger hakk i hæl med 34 prosent.

Den største økningen står Innlandet for. Med heltidsandel på 12 prosent var fylket nest dårligst i 2022. I 2023 kom de seg opp på 23 prosent, bare litt under landsgjennomsnittet.

Oslo har lavest heltidsandel i 2023. Der er utviklingen i tillegg negativ, fra 17 prosent i 2022 til 15 prosent året etter.

Heltidsmonitoren er laget av Retriever på ­oppdrag fra Delta.
Tallene hentes fra NAVs stillings­utlysningsstjeneste arbeidsplassen. nav.no.

Lurer du på tallene for din kommune eller ditt helseforetak? Gå til delta.no/heltidsmonitor

Også ute i tjenestene øker heltiden

Den positive trenden gjenspeiles på arbeidsplassene. De siste årene har andelen med heltidsjobb blant helse- og sosialpersonell økt, melder SSB. Økningen er størst for helsefagarbeidere.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at heltidsandelen fortsatte å øke fra 2022 til 2023, slik den har gjort i alle år siden 2016. På åtte år har andelen for helsefagarbeidere økt med 17,5 prosent. Tilsvarende har hjelpepleiere økt med 7,4 % og omsorgsarbeidere 9,4 %.

På slutten av fjoråret hadde 38 prosent av alle helsefagarbeidere heltid i hovedarbeidsforholdet. For hjelpepleiere var tallet 35 prosent og omsorgsarbeidere 39 %, ifølge SSB.

Det er fremdeles betydelig lavere enn snittet i helse- og sosialtjenestene, som er på 61 prosent. Tallene for sykepleiere er 64 prosent, vernepleiere 76 %, og barne- og ungdomsarbeider 66 prosent.

Jobber i snitt over 80 prosent

I og med at mange har flere enn en jobb, så er den gjennomsnittlige stillingsprosenten for helsefagarbeidere betydelig høyere. Ifølge SSB på 79 prosent i hovedarbeidsforholdet og 86 prosent per person.