Nyheter
Utgave 2 – 21. mai 2024

Slik jobber helsefagarbeidere på en intensivavdeling

Selv om de hele tiden arbeider med de sykeste pasientene, som ofte balanserer på en syltynn line mellom liv og død, har de ansatte jeg møtte en god og lun tone seg imellom.

Tekst og foto:
Ida Christin Foss

Helsefagarbeider Tūnde Liljedahl, er stolt av yrket sitt. Hun forteller ivrig og engasjert om arbeidet sitt på seksjon overvåkningen i intensivavdelingen på Kalnes.

Intensivavdelingen på sykehuset Østfold Kalnes har sammen med Fagskolen Viken, utarbeidet en videreutdanning i intensivpleie for helsefagarbeidere. Den første av sitt slag i Norge.

Under research til denne saken kom tanker om hvorvidt dette er helt nytenkende, eller om det snarere er å se bakover i tid, se hva som fungerte i «gamledager», og ta det opp og videreutvikle det.

Det er riktignok endel år siden, og den gang het det hjelpepleier. De jobbet på ulike overvåknings- og intensivavdelinger sammen med sykepleiere.

I dag er intensivavdelinger et uvanlig arbeidssted for helsefagarbeidere. Kalnes er foreløpig et av unntakene. Her er Tūnde Liljedahl ansatt som en av fem helsefagarbeidere i prosjektstilling ved seksjon overvåkning.

Hun er stolt av utdanningen sin som helsefagarbeider.

– Alle medarbeidere i ulike yrkeskategorier er viktige for pasienter. Et fungerende teamarbeid gir en god og pasientsikker pleie, og gir et tryggere og mindre stressende arbeidsmiljø, sier hun.

Videreutdanningen gir helsefagarbeidere mulighet for både faglig og personlig utvikling. Selv har hun en videreutdanning i intensivpleie fra Sverige.

Skaper debatt

Det har vært artikler og kronikker skrevet i den senere tid der noen sykepleiere kan virke skeptiske til denne utdanningen, og om de som yrkesgruppe bare skal erstattes med helsefagarbeidere.

Helsefagarbeider Tūnde Liljedahl og intensivsykepleier og seksjonsleder Line Horrigmo Østnes, ved overvåkningen i intensivavdelingen på Kalnes, sier det nesten samtidig:

– Vi utfyller hverandres kompetanse, vi behøver hverandre og vi er ikke konkurrenter. Vi samarbeider slik at det blir til det beste for pasientene.

Arbeidsoppgavene

Undertegnende spør om helsefagarbeider Tūnde kan fortelle om sine arbeidsoppgaver her på overvåkningen. Det vil hun, og hun gjør det med iver, stor entusiasme og engasjement. Øynene hennes stråler når hun forteller om dager som er ulike, om arbeidsoppgaver som både er direkte pasientrettet, og som består av klargjøring, renhold, vedlikehold og forberedelser til neste pasient.

Vaktene starter med felles rapport for både sykepleiere og helsefagarbeidere. Det settes opp arbeidsteam rundt pasientene, og de består av både sykepleiere og helsefagarbeidere. På en vakt kan det være to eller tre pasienter hun er med i teamet til

Oppgaver hun som helsefagarbeider bidrar med, er observasjoner av pasienter, pleie og stell, hente og fylle på utstyr, samarbeide med fysioterapeuter om tidlig mobilisering, og assistere sykepleierne i ulike medisinske prosedyrer.

Hun er derimot veldig klar på at det er sykepleierne som har det medisinske ansvaret og utfører de medisinske prosedyrene hos pasientene.

Når det gjelder klargjøring og renhold av medisinskteknisk utstyr, er det oppgaver hun som helsefagarbeider kan, og også utfører. Det være seg klargjøring av respirator, sette sammen lærdalsbagger, rydde skyllerom, eller re intensivseng og klargjøre et rom. Hun kan dessuten være håndlanger, hente utstyr som trengs, sette inn blodprøve i blodgassapparatet, og mye mer.

Utfyller hverandre

Kommunikasjon og teamarbeid er viktig. Her er Tünde sammen med intensivsykepleier Elin Marie Pedersen. Hun er ansvarlig lærer på videreutdanningen i intensivpleie.

– Det handler om å se de ulike yrkesgruppenes kompetanse og tydeliggjøre i teamet hvilke roller man har, og at man utfyller hverandre. Det er viktig for pasienten at vi jobber i team.

Ordene kommer fra seksjonsleder Line Horrigmo Østnes. Hun har også vært med i arbeidsgruppen som har sett på hva utdanningen skal inneholde og hvordan det bør løses.

Hun sier videre at det her har vært bred involvering fra alle landets helseforetak til det faglige innholdet i utdanningen. Det er viktig å løfte helsefagarbeiderne som gruppe, og en slik videreutdanning vil kunne gi økt kunnskap og økt trygghet for både pasienter, helsefagarbeidere, sykepleiere og hele teamet rundt pasienten.

Line ønsker å understreke hvor imponert hun er av hvordan sykepleierne i avdelingen har tatt imot de nyansatte, og hvor fint helsefagarbeiderne har blitt innlemmet i teamet på avdelingen.

Jobber med de sykeste

Seksjonsleder på overvåkningen ved intensivavdelingen på Kalnes, Line Horrigmo Østnes.

Planleggingen av den nye utdanningen på Fagskolen Viken er godt i gang. Intensivsykepleier Elin Marie Pedersen skal være ansvarlig lærer. Hun var også på jobb på intensivavdelingen da bladet Helsefagarbeideren var på besøk.

– Dette blir spennende å få være med å utvikle, sier hun.

Selv om de hele tiden arbeider med de sykeste pasientene, og det ofte er pasienter som balanserer på en syltynn line mellom liv og død, har de ansatte jeg møtte en god og lun tone seg imellom. De har alltid et årvåkent blikk, de ser hva som må gjøres, og de må hele tiden ligge i forkant.

Her snur ting ekstremt raskt, og akutte hendelser er «normalen». De må ha mye kontroll på utstyr og vite at alt er riktig utført. Derfor er det strenge og viktige prosedyrer for renhold og klargjøring av utstyr som lærdalsbag, respirator, slanger til oksygen, og utstyr for intubering, for å nevne noe.

Gode mentorer

For Tūnde Liljedahl er det viktig med gode mentorer for å utvikle faglig trygghet.

– Vi må arbeide i team for å oppnå de beste resultatene, for pasienter, for avdelingen, for pårørende og for et godt arbeidsmiljø.

Studiet starter til høsten

Det blir spennende å se om det blir mange søkere, sier ansvarlig lærer fra Fagskolen Viken Elin Marie Pedersen, og de jeg har snakket med ved Sykehuset Østfold Kalnes.

Alle håper og ønsker at flere helsefagarbeidere vil ta utfordringen og satse på en karriere som helsefagarbeider i intensivpleie.

– Vil du jobbe i team og arbeide med svært syke mennesker? Da bør du gripe muligheten å søke denne utdanningen, oppfordrer helsefagarbeider Tūnde Liljedahl.

Her er noen av arbeidsoppgavene ved overvåkningen i intensivavdelingen

Tūnde Liljedahl lot bladet Helsefagarbeideren følge henne mens hun klargjør et rom for en ny overvåkningspasient.