Nyheter
Utgave 2 – 21. mai 2024

Nytt lønnstrinn for toårig fagskoleutdanning

– Dette er en anerkjennelse av at fagskolen vil spille en viktig rolle framover og at det ikke er nødvendig å ta høyskoleutdanning for å møte behovene i tjenestene på en god måte.

Foto: Nadia Frantsen

Det sier Trond Ellefsen, forbundsleder i Delta og leder av YS kommune.

Under årets kommuneoppgjør ble partene enige om å innføre et nytt lønnsnivå for stillinger med krav om fagbrev og toårig fagskoleutdanning. Delta kjempet i mange år for å få et eget stillingsnivå for fagarbeider med fagskoleutdanning, og er nå glade for at dette nye nivået er på plass.

– Nå er det viktig at fagskolene ser mulighetene dette gir. Vi vil samarbeide med Deltas yrkesorganisasjoner for at det skal opprettes fagskoleutdanninger som er relevante for Deltas medlemmer, sier Ellefsen.

Foreløpig er det ingen helsefagarbeidere som har en toårig fagskoleutdanning som gir høyere fagskolegrad. Fra høsten av kommer den første utdanningen som gir en slik grad, spesialisering innen klinisk helsefagarbeid ved Fagskolen i Innlandet, som er omtalt i saken over.

Hvorfor har det vært viktig for Delta å få på plass det nye lønnsnivået under årets forhandlinger?

– Delta er opptatt av at kompetanse skal lønne seg. Derfor er jeg glad for at dette nivået nå er på plass, sier Ellefsen.

Tilbudene på fagskolene er tilpasset behovene i arbeidslivet, påpeker han. Dette er videreutdanninger vi vet det er bruk for. Derfor er det også bra at flere tar fagskoleutdanning.

– Hvem gjelder regelen for?

– Det nye nivået vil gjelde for de som har toårig fagskoleutdanning som utgjør 120 studiepoeng.

Vil det nye lønnsnivået bare gjelde for de med høyere fagskolegrad, eller vil det også gjelde for de som har tatt to fagskolegrader?

– YS kommune som forhandler på vegne av Deltas medlemmer, har allerede bedt om et møte ned KS for å bli enige om hvordan dette skal tolkes, sier Ellefsen.

Hva med lønnstillegget?

– Hvilket lønnstillegg som vil følge med det nye lønnstrinnet, er ennå ikke avgjort.

Hvilke forventinger har Delta til det nye lønnstillegget?

– Det er litt for tidlig å si noe konkret om lønn for dette nivået, det blir en del av oppgjøret til neste år, svarer Ellefsen.

Lønnstillegg kommuneoppgjøret 2024

Alle sikres et generelt tillegg på minst 22 000 kroner. Fagarbeidere med lengst ansiennitet får minst 25 800 kroner.

YS kommune og KS ble enige 1. mai.

Delta.no har mer info