Nyheter
Utgave 2 – 21. mai 2024

Hanskeforbruket like høyt som under pandemien

Engangshansker er ment å redusere smitte, men dagens overforbruk gjør det stikk motsatte, det fører til dårligere håndhygiene.

Illustrasjonsfoto: jchizhe/stock.adobe.com

Tekst:
Ann Beate Grasdalen

Mette Fagernes i Folkehelseinstituttet er ikke i tvil om at det brukes altfor mye hansker i helsetjenesten.

– Vi ser på salgstallene, de har økt veldig de siste årene, og det høye forbruket har holdt seg etter pandemien, sier hun.

Selv om koronapandemien hører fortiden til, har mange beholdt hanskene på. Men i dag gjelder ikke lenger det strenge smittevernsregimet som rådet den gang.

– Under pandemien hadde vi anbefalinger for bruk av hansker som ikke er i tråd med det vi har ellers. Vi hadde en del føre var tiltak. De har satt seg litt, kanskje, og gitt oss noen uvaner med hanskebruk som fører til dårligere smittevern.

Fagernes tilføyer at det har vært lite forsket på overforbruk av hansker i Norge. Men tilbakemeldingene fra praksisfeltet er mange, og salgstallene for sykehus taler tydelig. Det selges like mye hansker nå som under pandemien.

30 prosent for mye

Denne trenden gjelder ikke bare i Norge, den finnes også internasjonalt. Globalt er overforbruket beregnet å ligge et sted mellom 24 og 59 prosent.

FHI har estimert et overforbruk i Norge på rundt 30 prosent. Det er gjort med utgangspunkt i internasjonale studier, tilbakemeldinger fra praksis og norske salgstall.

Det betyr altså at hvert fjerde hanskepar tas i bruk uten at det trengs. Årlig utgjør det 70 millioner hansker.

Vanlige situasjoner der hansker brukes feil, er under stell der det ikke er risiko for kontakt med kroppsvæsker, når senger res opp og under matservering.

4 gode grunner til å unngå hansker når det ikke trengs

 1. Håndhygienen blir dårligere, og smitterisiko øker

 2. Huden på hendene blir irritert

 3. Det er sløsing med penger

 4. Miljøet blir unødig belastet

Hansker erstatter vask

Stikk i strid med hensikten så kan hanskene gi dårligere smittevern.

– Man ser et klart fall i håndhygienen når hansker brukes, sier Fagernes.

En årsak er at hansker har lett for å bli en erstatning og ikke hva de er ment å være, et supplement til håndhygienen.

Behovet for håndhygiene er det samme, uavhengig av om hansker brukes eller ikke.

Beholdes på for lenge

Mette Fagernes er utdannet sykepleier og jobber med smittevern i helsetjenesten, som seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet.

En annen vanlig feil er at hanskene beholdes på for lenge. For eksempel at man tar dem på inn til et pasientrom, og så har de på hele tiden inne på rommet, selv om hanskene bare er ment å være på under utførelse av urene oppgaver. Da øker risikoen for at man forurenser inventar og utstyr. Kanskje fordi vi mister den naturlige følelsen av å være skitten eller uren på hendene, tror Fagernes.

Men er det ikke lurt å ta på seg hansker for å være på den sikre siden, så lenge man bruker hanskene forsvarlig?

– Det er ingen grunn til det. Hel hud er det beste alternativet i de aller fleste tilfellene, svarer hun.

Det er også det beste for egen helse, i og med at hansker øker risikoen for hudirritasjoner på hendene.

– Det er et personlig problem. I seg selv gir det også dårligere forutsetninger for effektiv håndhygiene, påpeker Fagernes.

Bedre smittevern og sunnere hud på hendene er gode grunner for å legge pandemien bak oss og få ned hanskebruken til normalt nivå. I tillegg kommer hensynet til miljø og økonomi.

– Vi har hatt nullrisiko-perspektiv, nå må vi gi miljøperspektivet noe plass og ikke tenke ukritisk føre var på alt, sier Fagernes i Folkehelseinstituttet.

– Anbefalingene våre er det samme som før. Vi må jobbe mer for at de blir fulgt. Vårt mål er å få hanskebruken i tråd med de anbefalingene som er, og det har vært de samme lenge, påpeker hun.

Hansker som benyttes uten at det er behov for det, er estimert til å utgjøre 70 millioner hansker årlig. Det tilsvarer 490 ekstra tonn plast som kastets i restavfallet, hvert år.

Kilde: FHI

Den årlige håndhygienedagen 5. mai

I år ble helsepersonell oppfordret til å stoppe opp og tenke over om hansker er nødvendig.

Håndhygienedagen har vært markert siden 2010. Arrangementet retter seg mot alle typer enheter innen helse- og sosialtjenesten.

Når skal du bruke hansker?

 • Ved direkte kontakt med kroppsvæsker, slimhinner, ikke-intakt hud eller annet mulig infeksiøst materiale.

 • Ved berøring av synlig forurenset utstyr eller flater.

 • Når anbefalt ved kjent smitte.

 • Når helsepersonell har eksem eller sår på hendene.

 • Ved risiko for kontakt med skadelige medikamenter eller kjemikalier.

 • Ved kirurgiske-, invasive- eller aseptiske prosedyrer (sterile hansker).

Eksempler på situasjoner der det er behov for hansker

 • Når det forventes kontakt med blod, sekreter, ekskreter, slimhinner eller ikke-intakt hud, og ved kjent smitte når anbefalt.

 • Ved prosedyrer som tannpleie, blodprøvetaking, underlivsundersøkelse, sårstell og suging av luftveier.

 • Håndtering av urent utstyr, som pussbekken, bekken og urinflasker.

 • Ved fjerning av søl av kroppsvæsker.

 • Ved håndtering av skadelige medikamenter eller kjemikalier.

Eksempler på situasjoner der det ikke er behov for hansker

 • Håndhilsning

 • Måling av blodtrykk og puls.

 • Hårvask, oventil stell og påkledning.

 • Pasienttransport.

 • Bruk av telefon og dokumentasjon på pasientkurve.

 • Utdeling av orale medikamenter og matservering.

 • Sengereiing.

 • Håndtering av oksygentilførsel med nesekateter/maske.

Kilde: FHI