Forbundslederen
Utgave 2 – 21. mai 2024

Damer i min alder undrer seg over mye. Jeg undrer meg blant annet over språkets utvikling

Jeg har dansk mor og norsk far, det vil si jeg var tospråklig under oppveksten. Vi snakket dansk med min mor og norsk med min far, med venner og selvfølgelig i skolen.

Jette Dyrnes

Leder av Helsefagarbeiderforbundet

Jeg har fortsatt familie i Danmark, som vi besøker med jevne mellomrom. Jeg slår over til dansk med en gang, men min dansk er gammeldags, og dialekten jeg har lært fra barnsben av er rar, sett fra de unges side. Det danske språket er ikke like «danskt» som tidligere. Det er mange innslag av engelske ord. Jeg syntes det er synd og uriktig at språket vannes ut. Jeg ser noe av det samme i Norge, men ikke så utbredt som i Danmark.

Vi har gitt innspill til forhandlingsavdelingen

«Lønnen må opp for at det skal være attraktivt å jobbe i kommunen. Nå er det på tide med solide lønnstilegg», det sier Forbundsleder i Delta Trond Ellefsen.

Vi er hjertens enig. Solid oppgjør over hele fjøla er helt nødvendig. Rekrutering til helsearbeiderfaget er nedadgående. Det er derfor helt nødvendig med lønnsløft, og ikke minst framsnakking av helsefagarbeidere. Vi må øke yrkesstoltheten og yrkesidentiteten, hvor lønn er et av virkemidlene.

Helsefagarbeiderforbundet har gitt innspill til Deltas forhandlingsavdeling om disse tre punktene:

  • Nattillegg hele vakta

  • Lørdag- og søndagstillegg fra fredag kl. 17.00

  • Generell økning av ubekvemstilegg

Vi har stor tro på generelt tillegg i år. Frontfaget, som er en slags mal på hva vi andre får, fikk 5,2 prosent lønnsøkning. Vi regner med minst den prosentsatsen i kommuner og sykehus. Fristen for forhandlingene er natt til 1. mai. Denne lederen er skrevet før 1. mai. Når du har fått bladet i posten, vet vi om det er streik eller ikke.

Det er lov å foreslå seg selv til landsstyre

Helsefagarbeiderforbundets landsmøte gjennomføres første halvdel av april 2025. Valgkomiteen er i gang, og vil i løpet av juni sende e-post, hvor dere kan komme med forslag på kandidater til landsstyre.

Landstyreperioden går over fire år og det er valg på hele styret. Vi forventer at det kommer mange gode forslag, slik at valgkomiteen får noen å jobbe med. Det er lov å foreslå seg selv.

Alle henvendelser i forbindelse med valget sender du til valg@helsefagarbeiderforbundet.org. Der treffer du leder av valgkomiteen Astri Kyrkjeeide.

Det har vært mange røde dager, vet du hva du har krav på?

I løpet av mai har det vært mange røde dager. Husk sjekk dine rettigheter på Delta.no. Der finner du hvor mye du har krav på om du jobber en rød dag, og hvilke dager som er røde. Du finner også hvilke tillegg som slår inn på hvilke dager/kvelder.

Du kan også kontakte vårt callsenter for medlemmer: Delta direkte tlf. 02125. Der sitter de med all kunnskap. Tjenesten er oppe alle virkedager kl.0.800-kl. 20.00.

Sommeren er i anmarsj, det gleder jeg meg over. Vinteren på Østlandet har vært uvanlig kald, og ikke minst med mye snø. Å gå med t-skjorte og slippers er en etterlengtet aktivitet.

God varm sommer ønskes!