Nyheter
Utgave 2 – 21. mai 2024

Å gjøre det greit å snakke om sex

Helsepersonell kan ofte kvie seg for å ta opp tema som berører seksualiteten. En god begynnelse er å signalisere åpenhet.

Tekst:
Ann Beate Grasdalen

Foto: Jørgen Berg-Sollien

– Jeg tror mange synes dette er et krevende felt fordi man tror at man ikke har den nødvendige kunnskapen, at det er noe sexologer eller leger må ta seg av, sier Carina Carlsen som er rådgiver i Likestillingssenteret.

Hun mener alle med helsefaglig utdanning bør kunne snakke om seksuell helse.

– Du har en helseutdanning, du har kompetanse på de gruppa med mennesker du jobber med. Ved å lese deg opp litt på seksuell helse så vil du finne ut at dette ikke er så vanskelig, sier hun.

Lett å lære mer

Nå finnes kurs, undervisningsmateriell og veiledere lett tilgjengelig på internett for helsepersonell som ønsker å vite mer om eldre og seksuell helse.

Blant annet kan du få tips og råd til hvordan snakke om et tema som mange synes er vanskelig.

– Seksuell helse blir ansett et tabu, og blir ikke mindre tabu av å kalle det et tabu, sier Carlsen, som vil bidra til å ufarliggjøre det.

PLISSIT-modellen

Med nødvendig kunnskap blir det enklere å snakke om seksualitet. Carina Carlsen jobber som rådgiver på Likestillingssenteret, er opptatt av hvordan vi ser på kroppen i dagens samfunn. Hun er utdannet vernepleier, og har blant annet fordypet seg i sexologi og funksjonshemming.

Foto: Bjørnar Solberg.

Hun anbefaler helsetjenesten å ta utgangspunkt i en modell som heter PLISSIT for å sikre faglig forsvarlighet. Den består av fire nivåer på den helsefaglige hjelpen. Det laveste nivået er P-en. Den står for «permission». Det handler altså om å gi pasienten tillatelse til å diskutere helse og utfordringer knyttet til seksualitet.

Gjennom å vise åpenhet rundt temaet overfor pasienter og brukere, signaliseres det at her er det greit å snakke om sin seksualitet, dersom de ønsker det.

Tilrettelegge for privatliv

Det kan gjøres på mange måter, forteller Carlsen. På en institusjon kan man tilrettelegge for et privatliv gjennom å gjøre det mulig for beboere å ha overnattingsgjester på rommet. På inntakssamtalen kan man spørre hvordan beboeren ønsker å praktisere intime relasjoner. Carina Carlsen bruker ordet seksualvennlig om miljø som har denne åpenheten.

Hva er seksualvennlig miljø?

Et seksualvennlig miljø er preget av åpenhet om seksualitet. Der kan man stille spørsmål som blir tatt imot på en god måte, og seksuelle rettigheter blir aner-kjent.

Kilde: naku.no/kunnskapsbanken/seksualvennlig-miljø

Hjelper å trene

For å komme dit at det kjennes naturlig å snakke om sex på en faglig god måte, kan det hjelpe å trene innad i personalgruppa. I refleksjonsheftet Eldre og seksuell helse finnes spørsmål og caser å bruke som utgangspunkt.

Eldre som får ereksjon kan være et tema det er nyttig å snakke om, nevner Carlsen.

– Hvis dette skjer, hva gjør vi da, har vi en strategi? Er det noe vi tør å snakke om hos oss?

– Tanken er ikke at man skal bli sexolog, men å få spedd på litt, ta det inn i personalgruppa og sette det på dagsorden, sier Carlsen som er utdannet vernepleier.

Tidligere har hun jobbet i tjenester for personer med utviklingshemming. Da var hun den eneste i personalgruppa som tok opp spørsmål knyttet til seksuell helse.

– Jeg tok det opp på to personalmøter og ble sett på som hun «sex-dama». Til slutt orker du ikke, sier Carlsen.

Seksuell helse burde ikke være et tema overlatt til ildsjelene, men være en naturlig ting å snakke om for alle som jobber i pleie- og omsorgstjenester. Da trengs gode faglige referanser.

– Man skal ikke snakke om egen seksualitet, påpeker Carlsen.

Hun vil også advare mot å ta utgangspunkt i den framstillingen av seksualitet som gis gjennom tabloide medier, som VG og Dagbladet. En ensidig vekt på penetrerende sex blir altfor snevert.

– Seksuell helse handler også om velvære, om onani, og om selvfølelse og kroppsbilde, sier Carlsen.

For å komme i gang med å sette seg inn i temaet, vil Carlsen anbefale veilederen Eldre og seksuell helse. Den ligger gratis tilgjengelig på nettsidene eldreogseksuellhelse.no.

For deg som jobber med personer med utviklingshemming, finnes Den Lille Kjæresteboka gratis på Likestillingssenterets nettsider.

Veilederen Eldre og seksuell helse

Foto: Jørgen Berg-Sollien

En veileder som retter seg mot helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene, og andre som jobber med eldre voksne. Her gis en kort introduksjon til aldring og seksuell helse.

Veilederen kan brukes som samtalestarter mellom helsepersonell og brukere/pasienter om hva de kan ha behov for med tanke på seksuell helse.

eldreogseksuellhelse.no/veileder

Undervisningsmateriell i temaet eldre og seksuell helse

13 filmer og et refleksjonshefte beregnet på helsepersonell som jobber med eldre. til bruk i grupper der det settes av tid og rom til å diskutere og reflektere sammen.

Filmene er delt inn i tre deler. Den første delen, «Seksuell helse», handler om grunnleggende seksuell helse. Del to heter «Mangfold og inkludering», og del tre handler om tilrettelegging. Filmene varierer fra to til fem og et halvt minutt.

eldreogseksuellhelse.no/refleksjonshefte

Den Lille Kjæresteboka

Foto: Jørgen Berg-Sollien

En samtalebok om hva det vil si å være kjærester og hva kjærester gjør sammen, med illustrasjoner og enkle spørsmål.

Boka kan lastes ned som en PDF fra nettsidene til Likestillingssenteret. Der finnes også en kort instruksjonsvideo og lenker til videre lesing

likestillingssenteret.no/kjaresteboka