Redaktøren
Utgave 1 – 19. februar 2024

Vet du hvordan veilede kollegaer i norsk språk?

Ann Beate Grasdalen

Mange framtidige helsefagarbeidere går gjennom to opplæringer samtidig. I tillegg til å lære helsefag må de forbedre norskkunnskapene. For noen er også kulturen veldig annerledes fra den de er vant med.

Det er krevende å lykkes med å bli en god yrkesutøver. ­Koordinatoren for sensorene ved fagprøven i Bergen, Natalie ­Johnsen har møtt mange som sliter. I denne utgaven av Helsefag­arbeideren oppfordrer hun kollegaer til å kombinere veiledning i fag og språk. Da trengs økte ressurser til veiledning på arbeidsplassene.

Fredrikstad er en av kommunene som lærer veiledere opp i hvordan gi språkstøtte. Men bare som et prosjekt, foreløpig. Vi håper det vil bli en permanent ordning som kan inspirere andre kommuner til å sette i gang noe lignende. Egentlig burde det være en selvfølge at også veiledere ­trenger skikkelig opplæring for å bli gode.

Redaksjonsråd

Lise Munkvold
Hanne Christine Berg
Svein Olav Tøndel
Michaella Veerasamy

Tips oss gjerne om store og små saker!

redaksjon@helsefagarbeiderforbundet.org