Nyheter
Utgave 1 – 19. februar 2024

Styrker lovverket om seksuell trakassering i arbeidslivet

Fra 1. januar blir det presisert i arbeidsmiljøloven at vernet mot trakassering, også gir et vern mot ­seksuell trakassering.

Tidligere var trakassering og seksuell trakassering kun definert i like­stillings – og diskrimineringsloven, men etter nyttår er dette også med i Arbeidsmiljøloven.

Arbeidsmiljøloven slår i dag fast at arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Tidligere i år vedtok Stortinget en presisering i lovteksten, for å gjøre det klart at § 4-3 i arbeidsmiljøloven om trakassering også omfatter seksuell trakassering.

– Hensikten er å gjøre lovverket enklere å forstå og gi bedre beskytt­else til den som opplever trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Kilde: Arbeidstilsynet