Kort & godt
Utgave 1 – 19. februar 2024

Kort & godt

Helseteknologiordningen er en sentral satsing på e-helseområdet. Den skal støtte innføring av ny teknologi som journalløsninger og velferdsteknologi i kommunene. Totalt har det kommet 179 søknader på til sammen 331,8 millioner kroner. Søknadene behandles i februar.

Kilde: Helsedirektoratet

«Det har skjedd mer på demensfronten de siste 2 årene enn de 20 foregående»

Professor Geir Selbæk i den aller første episoden av Aldring og helse-podden.

Hvert år rammes 9000 voksne

personer av hoftebrudd. En ­beregning fra 2019 viste at ­konsekvenser av fall representerte den nest mest kostbare tilstanden av helsesvikt i Norge, nest etter demens. Nå har Helsedirektoratet kommet nye nasjonale råd om forebygging av fall.

24 helsefagarbeidere fikk tilbakekalt autorisasjonen i 2023.

Det kan være flere årsaker til at noen mister­ ­autorisasjonen. De vanligste for helsefagarbeidere er rusmiddelbruk og helsefaglig svikt i yrkesutøvelsen.

Kilde: Helsetilsynet.no

Ikke sikkert at demens i ung alder først og fremst skyldes genetikk. En ny internasjonal studie trekker fram 15 risikofaktorer, deriblant depresjon, alkoholmisbruk, kort formell ut­danning, lav sosioøkonomisk status, sosial isolasjon og dårlig hørsel.

Kilde: Forskning.no

Voksne som bruker høreapparat, reduserer ­risikoen for å dø tidlig med nesten 25 prosent.

Kilde: Forskning.no

Det er bra å se at statsråden har lyttet til våre innspill. Det er mange sykehusansatte som har mye kompetanse de ikke får brukt godt nok i dag. Delta har lenge påpekt at god og hensiktmessig bruk av ansatte er ­fremtidens løsning

Delta-leder Trond Ellefsen kommenterer den årlige sykehustalen, der helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol kommer med en tydelig bestilling til sykehusene om å jobbe ­systematisk med oppgavedeling.