Nyheter
Utgave 1 – 19. februar 2024

Sang og dans i stuene på Lillohjemmet

Alle ansatte har også fått tilgang til ressursportalen Syng Sammen, der de enkelt kan finne et vell av sangstunder som er laget spesielt for mennesker med demens, eller andre kognitive eller fysiske utfordringer.

Tekst:
Ingrid Kjerschow Lohne,  Krafttak for sang
Foto:
Iris Engen Skadal

Helsefagarbeider Daniela Cvetkovic og kolleger har bydd opp til dans.

Trivselsmidler fra Sykehjemsetaten i Oslo ga Lillohjemmet muligheten til å satse på sang og musikk i 2023. Målet var at sangglede, dans, beveg­elsesaktivitet og lytting skulle bli en naturlig del av hverdagen. Sju ansatte fikk kurs i hvordan og hvorfor sang og musikk kan brukes, i alt fra fellessamlinger og aktivitetsstunder til mat- og stellsituasjoner.

– Når vi synger kjente og kjære sanger ­vekkes gamle minner til live, og språk som er svekket av sykdom blir stimulert. Slik kan personen oppleve mestring, fellesskap og glede, og ofte glimtvis klare å uttrykke seg bedre, forteller ergoterapeut Nina Horn ­Stensli ved Lillohjemmet i Oslo.

Hun er overbevist om at sang og musikk bør prioriteres på landets eldreinstitusjoner.

– Det var fint å få en både praktisk og teo­retisk innføring i hvorfor sang og musikk er gunstig i arbeid med personer med demens. Det å synge en kjent sang kan gi en følelse av gjenkjennelse og trygghet, og slik gjøre stell­situasjonen til en bedre opplevelse, forteller helsefagarbeider Daniela Cvetkovic.

Alle ansatte har også fått tilgang til ressurs­portalen Syng Sammen, der de enkelt kan finne et vell av sangstunder som er laget spesielt for mennesker med demens, eller andre kognitive eller fysiske utfordringer. Portalen inneholder også sangstunder med bevegelsesaktivitet for eldre, samt sanger som er kategorisert i tema, årstider, høytider, og lignende.

Sang i eldreomsorgen jobber for mer systematisk bruk av sang og musikk som helse­fremmende verktøy, og tilbyr en ressursportal, kurs og vei­ledning til alle eldreinstitusjoner i Norge.

Kursrekke med Sang i eldreomsorgen

Nå kan vi ha sangstunder mye oftere enn før, og det er både raskt og enkelt å finne musikk som beboerne liker, forteller helsefagarbeider Daniela.

Nina Horn Stensli, som leder gruppen av kolleger som har tatt i bruk sang og musikkportalen på Lillohjemmet, mener kursrekken har bidratt til en bevisstgjøring om hvorfor det er viktig å bruke sang og musikk i eldre­omsorgen.

– Det å synge sammen og lytte til kjent og kjær musikk gir mestringsfølelse og gode øyeblikk, spesielt for mennesker med demens. Gamle minner vekkes til live, og språk som er svekket på grunn av sykdommen blir stimulert slik at personen glimtvis kan klare å uttrykke seg bedre, forklarer hun.

Kollega Daniela påpeker at det nå er lett for ansatte å synge med til sangstundene, fordi tekstene kommer opp på skjermen.

– Dette er trygt for oss fordi vi ikke alltid kjenner sangene. I sangstundene er beboerne selv aktive; de synger med og beveger seg til musikken, og blir gjerne med på en dans hvis formen tilsier det, forteller hun.

– På kurset lærte vi også viktigheten av å finne frem til hver beboers musikkpreferanser, slik at han eller hun får høre og synge med til akkurat den musikken som er godt kjent, og som har hatt betydning gjennom livet.

– Vi ble også oppfordret til å synge med den stemmen vi har, og å by på oss selv. Med støtte i ressursportalen merker vi at det er mye lettere å få til nå enn før, sier hun.

Krafttak for sang på Lillohjemmet

Ergoterapeut Nina Horn Stensli: - Når vi skal ha musikkstund er det best å være to ansatte sammen. En til å styre det tekniske, og en til å oppmuntre beboerne til å synge og bevege seg med.

– Vi jobber for mer systematisk bruk av sang og musikk ved landets eldreinstitusjoner, og holder kurs for å øke ansattes kompetanse i å bruke sang og musikk som helsefremmende verktøy, forteller Beatrix Van Doorn, leder for Sang i eldreomsorgen.

For å senke terskelen for å bruke sang i hverdagen tilbyr Sang i eldreomsorgen en ressursportal som gjør at alle ansatte enkelt skal kunne bruke musikk i jobben og synge med den stemmen de har.

– Det er inspirerende å erfare hvordan de har fått fart på sang- og musikkaktiviteten på Lillohjemmet, sier Beatrix.

Innsats, prioritering og teknisk utstyr

Men økt satsing på sang og musikk krever innsats og vilje til å prioritere det i hverdagen. På Lillohjemmet var det ledelsen som ønsket at de ansatte skulle få kurs av Sang i eldre­omsorgen.

– Det er et godt utgangspunkt for å klare å prioritere sangaktivitet i en travel hverdag. Det er viktig at vi føler at vi har ledelsen i ryggen, og at de heier på oss.

– Å ta i bruk den «nye» teknologien som ressursportalen representerer krever også at sykehjemmet investerer i avspillingsutstyr og at det er tilgjengelig for oss ansatte som er på jobb til enhver tid, poengterer Nina.

På Lillohjemmet bruker de ansatte nettbrett kablet til TV-skjermer på stuene, og det fungerer greit. En brukermal for å koble dette til er laget for hver spesifikke tv.

– Vi ønsker oss noe mer utstyr slik at flere ansatte kan ta i bruk ressursportalen oftere, for eksempel i en-til-en situasjoner som i stell, vekking, forflytning, legger hun til.