Nyheter
Utgave 1 – 19. februar 2024

Nå er helsefagarbeidere på vei inn i intensivpleien

Til høsten starter en ny fagskoleutdanning i intensivpleie for helsefagarbeidere ved Fagskolen i Viken. De vil gjerne ha søkere fra hele landet.

Tekst:
Ann Beate Grasdalen

Faglærer Elin Marie Pedersen, til høyre, sammen med Odd Ragnar Pedersen som her spiller pasient, og student Mariana Dana Paslaru til venstre.

Foto: Fagskolen i Viken.

Med Covid-19 pandemien ble det tydelig for alle og enhver hvor avgjørende kapasiteten er på sykehusenes intensivavdelinger, ikke bare for de alvorlig rammede, men for alle. Også de friske. Å inkludere flere yrkesgrupper i arbeidet med intensivpasienter er derfor av samfunns­interesse for å sikre en bærekraftig helse­tjeneste.

4. desember i fjor ble studiet godkjent, og fikk straks omtale i flere medier.

Videreutdanningen skal sette helsefagar­beidere i stand til å delta i intensivpleie og overvåkning av voksne pasienter. Det gir 60 studiepoeng, og tilbys av Fagskolen i Viken på deltid over to år. Blant emnene er smittevern og infeksjonsforebygging, akutt kritisk sykdom og skade, og intensivpleie.

Ønsker spredning av studentene

En klasse på mellom femten og tretti studenter er planlagt med oppstart til høsten. Opptak startet 1. februar og pågår til 15. april.

– Studentene på denne utdanningen blir de første i sitt slag med en slik kompetanse i Norge. Jeg er ganske sikker på at de blir svært attraktive på arbeidsmarkedet når de er ferdige, sier Fredrik Rene Hæren, som er utdanningsleder for Helse, oppvekst og ledelsefag ved Fagskolen i Viken.

Helsefagarbeidere og hjelpepleiere fra hele landet oppfordres til å søke.

Fredrik Rene Hæren, utdanningsleder for Helse, oppvekst og ledelsesfag ved Fagskolen i Viken

Foto: Fagskolen i Viken

– Vi ønsker gjerne en spredning av student­ene over hele landet. Det blir da lettere for oss å spre praksisplassene, slik at trykket ikke blir altfor stort her på Østlandet, sier han.

Studiet er lagt opp med seks stedbaserte samlinger av tre dager per studieår i Fredrikstad. Mellom samlingene er det ukentlig nettundervisning.

– Hvor vil det være mulig å få praksisplass?

– Vi har samarbeidet med alle landets helse­regioner. Vi tilstreber å skaffe praksisplass i nærheten av der studenten bor. Men vi kan ikke garantere dette. I enkelte tilfeller må studenten være forberedt på å få en litt lengre reisevei til praksisplass, sier Hæren.

Sterke føringer

Sykehuset Østfold Kalnes har vært tett på under utviklingen. Linda Stenbeck Haukeland er avdelingssjef for intensivavdelingen der. Hun har sittet i styringsgruppa for ­prosjektet.

– Hvorfor ønsker du helsefagarbeidere inn i intensivpleien?

– Det ligger mange føringer til grunn for denne utdanningen, sier Haukeland.

Hun nevner Helsepersonellkommisjonens rapport, Tid for handling. Dessuten har sykehussektoren fått et styringsbudskap fra Helse- og omsorgsdepartementet om at mangelen på sykepleiere er en sentral begrensning for å øke intensivkapasiteten.

– Vi kjenner til de utfordringene som vi kommer til å stå overfor om noen år. Ikke minst blir vi flere eldre med komplekse sykdommer. Vi må se på hvordan vi kan bruke andre yrkesgrupper inn i arbeidet med ­intensivpasienter, sier hun.

Må utøke kapasiteten

Linda Stenbeck Haukeland, avdelingssjef for intensivavdelingen ved Sykehuset Østfold Kalnes

Foto: Sykehuset Østfold Kalnes

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt de fire regionale helseforetakene i oppdrag å utrede fremtidige behov for intensivkapasitet. Som en del av Helse Sør-Øst har Sykehuset Østfold Kalnes fått beskjed om å utøke ­kapasiteten.

– Vi har fått flere utdanningsstillinger i intensivsykepleie og skal øke opptaket. Men når vi ser på framskrivningstall og utdannings­kapasitet, så kommer vi ikke til å ha nok intensivsykepleiere i årene som kommer, dessverre. Da må vi tenke annerledes, sier Haukeland.

Utfordringen ved intensivavdelingene, der de aller sykeste pasientene behandles, er landsdekkende. Derfor har alle landets fire helseregioner medvirket under utarbeidelsen av fagplanen i intensivpleie for helsefagarbeidere, og fulgt prosjektet med interesse.

– Flere kolleger som styrer intensivavdelinger ellers i landet, har tatt kontakt. De er bekymret for de samme utfordringene vi kan stå overfor om noen år. Vi må begynne å planlegge dette arbeidet allerede nå, sier Haukeland.

Bred involvering

Prosjektet har hatt bred involvering av intensivsykepleiere som daglig jobber med intensivpasienter. I tillegg til tillitsvalgte, verne­ombud og seksjonsledere.

Helsefagarbeidere med videreutdanning i intensivpleie kommer til å inngå som en del av teamet som arbeider med intensiv- og overvåkningspasienter.

– Medarbeidere med denne utdanningen vil dermed kunne bistå og avlaste sykepleiere med definerte oppgaver, sier Haukland.

Foreløpig er det for tidlig å gå konkret inn på oppgaver og roller som helsefagarbeideren skal ved intensivavdelingen på Kalnes.

– Dette skal fagmiljøet jobbe sammen om i tiden som kommer, sier hun.

I fjor ble seks helsefagarbeidere ansatt ved overvåkningen, noe som gir nyttig erfaring i videre arbeid med oppgavefordeling.

«Flere kolleger som styrer ­intensivavdelinger ­ellers i landet, har tatt kontakt. De er bekymret for de ­samme utfordringene vi kan stå overfor om noen år»