Forbundslederen
Utgave 1 – 19. februar 2024

Neste år er det landsmøte med valg av nytt styre

Medlemmer vil få flere e-poster om delegater til landsmøte og kandidater til styreverv. Jeg oppfordrer til å melde interesse, enten du vil melde deg selv på, eller du kjenner noen du vil foreslå.

Jette Dyrnes

Leder av Helsefagarbeiderforbundet

Helseminister Ingvild Kjerkol har vært i hardt vær den siste tiden. Hun hadde bestilt en omorganiser­ing og effektivisering av sykehusene i Helse Nord. Dette falt ikke i god jord hos nordlendingene som mobiliserte fakkeltog og andre aktiviteter for å vise sin misnøye med forslaget. En av parolene var «vi blør ikke saktere i nord».

Folket vant frem, i hvert fall der og da. Hele prosjektet ble satt på pause, en stakket stund, men våre medlemmer som jobber på sykehusene det gjelder, går en usikker fremtid i møte. Og de som bor der, vet ikke om de har akuttberedskap nær seg i nærmeste fremtid.

Vi etterlyser konkrete endringer på arbeidsplassene

Helsepersonellkommisjonens rapport, «Tid for handling» ble lagt frem våren 2023. Kommisjonen gir en viktig marsjordre om å satse på bedre oppgavedeling mellom yrkesgruppene i helse- og omsorgstjen­estene. Kommisjonen følger opp Deltas mangeårige påpekning av at rett person må på rett plass til rett tid.

Helsefagarbeiderforbundet er fornøyd med utviklingen, og at oppgavedeling i den politiske debatten er blitt en av de viktigste løsningene for å møte en fremtid med økt press på helsetjenestene, blant annet gjennom at vi blir flere eldre på færre ansatte.

Samtidig er Helsefagarbeiderforbundet utålmodige på at det politiske fokuset og ambisjonen må følges opp med konkrete endringer ute på den enkelte arbeidsplass. Nå må helseforetak og kommuner ta et krafttak for å følge opp kommisjonens klare retningsvalg.

Helsefagarbeiderforbundet har klare råd:

  • Arbeidet for å bedre oppgavedelingen må styrkes og prioriteres i offentlige budsjetter.

  • Arbeidsgivere skal gjennom bred ansattinvolvering, skaffe seg god kjennskap til de ulike ­yrkesgruppenes kompetanse.

  • Ansatte og tillitsvalgte må få være med på å bidra aktivt i arbeidet med forbedring og fordeling av oppgaver.

  • Framskrivinger av kompetansebehov må også ta utgangspunkt i morgendagens arbeidsliv, og ikke bare i hvordan vi løser oppgavene i dag.

Landsmøte i april 2025 – valgkomiteen er i gang

April 2025 holder Helsefagarbeiderforbundet sitt landsmøte på Sanner hotell på Gran i Hadeland. ­Valgkomiteen som ble valgt på landsmøte i 2021, er så smått i gang. Det er mange verv som skal dekkes, det er derfor viktig med grundig jobb.

Medlemmer vil få flere e-poster om delegater til landsmøte, og ikke minst kandidater til styreverv. Jeg oppfordrer derfor til å melde interesse, enten du vil melde deg selv på, eller du kjenner noen du vil foreslå.

Valgkomiteen ser frem til mange gode forslag. Det vil selvfølgelig komme mye mer informasjon etter hvert både på sosiale medier, medlemsbladet Helsefag­arbeideren og e-post.

Vi er altså inne i det så kalte landsmøteåret. Det er dette året som alt må planlegges og gjennomgås. Det skal ses på vedtekter, prinsipprogram, handlingsplan, budsjett osv. I tillegg håper vi medlemmer sender inn egne forslag på det dere måte mene vi burde gjøre noe med, eller vi burde gjøre annerledes.

Vi er et styre på ni medlemmer pluss ungrepresentant, som skal stå på for at landsmøte skal bli det beste ever…

Ha en fin vår!