Nyheter
Utgave 1 – 19. februar 2024

Spiller seg gode på arbeidsmiljø

Spillet «Alle tilstede for arbeidsglede» består av tolv brett hvor man svarer på spørsmål om arbeidsmiljø og ­sykefravær.

I Drammen kan i overkant av to tusen ansatte ved institusjoner og hjemmetjeneste spille seg til økt kunnskap om rettigheter og plikter knyttet til sykefravær. Gjennom å velge riktig svaralternativ, lærer de hva arbeidsmiljø er og hvordan det kan påvirkes, sammen med leder og kollegaer.

Spillerne blir også presentert for utfordringer som ligner på dem de møter i arbeidshverdagen, og får opplæring i organisasjonens interne rutiner.

Interaktive spill har mange fordeler, forklarer Stig Aleksander Halvorsen, rådgiver for utvikling og digitalisering i Drammen kommune. Å få umiddelbare tilbakemeldinger på egen prestasjon gjør læringen mer effektiv. Dessuten er det praktisk å la medarbeiderne spille seg gjennom brettene når det passer dem.

– De kan velge når de vil delta, og lære i sitt eget tempo, sier han.

Det gjør spillbasert læring egnet for arbeidsplasser der det er ­vanskelig å samle alle. At det er morsomt skader jo heller ikke.

Spillet er utviklet for Drammen Kommune av det norske ­programvareselskapet Attensi.