Nyheter
Utgave 1 – 19. februar 2024

Økte grunnbemanningen, går likevel i pluss

Mortensnes sykehjem i Tromsø har økt grunnbemanningen. Samtidig viser regnskapet overskudd for første gang på mange år.

Etter grundig forarbeid med kartlegging av oppgaver, økte sykehjemmet grunnbemanningen med 2,4 årsverk, i følge Sykepleien.no. Det er mer enn kommunens ­bemanningsnorm tilsier.

De som gikk i deltidsstillinger, har fått økt stillings­prosent i ny turnus. Det har gitt bedre arbeidsmiljø. Ved fravær trenger de ikke lenger å leie inn fastvakt eller vikar. Korttidsfraværet har dessuten gått ned.

I 2023 kommer Mortensnes sykehjem til å gå i pluss. Det er første gang på mange år.

Kilde: Sykepleien.no