Nyheter
Utgave 1 – 19. februar 2024

Er du ansatt eller folkevalgt i en kommune? 

Da spiller du en avgjørende rolle for å ivareta menneskerettighetene i Norge.

Det slår Norges institusjon for menneskerettigheter fast.

De har laget et lite kurs på 30-40 minutter som gir opplæring i hva menneskerettigheter er, hvorfor de er viktige. Hvordan du kan bidra til å sikre dem.

De har laget egne opplegg for folkevalgte, ansatte, ledere og de som driver med kontroll i kommunen. Du finner kurset NIMs kurs om kommuner og menneskerettigheter på organisasjonens nettsider.