Nyheter
Utgave 1 – 19. februar 2024

Anbefaling for å lykkes med tjenester til voksne med alvorlig utviklingshemming

En kunnskapsoppsummering trekker fram ansatte i store stillings­størrelser som et av kjernepunktene for å lykkes med kvalitet i tjenestene. En kunnskapsoppsummering, gjennomført av Senter for omsorgsforskning, viser til følgende kjernepunkter for å lykkes med kvalitet i tjenestene til ­voksne personer med alvorlig utviklingshemming:

Anita Gjermestad, Kvalitet i tjenester til voksne personer med alvorlig/dyp utviklingshemming. Rapporten kan lastes ned fra internett.

  • Ansatte har store stillingsstørrelser og turnus­ordninger som sikrer stabilitet og kontinuitet i personell.

  • Unngå store og samlokaliserte botilbud som krever et høyt antall ansatte.

  • Tett og nært samarbeid med familie, samt at foreldrenes innsikt brukes som kilde og ressurs i tjenestene.

  • Årvåkenhet på at personer med alvorlig utviklingshemming har større helseut­fordringer enn befolkningen ellers.

  • Ansatte med nødvendig spesialkompetanse.

  • Oppmerksomhet på at brukopplevelsen av trivsel og velvære kan være særlig ut­fordrende å innhente fra personer med alvorlig utviklingshemming.