Helsefagarbeiderforbundet
Utgave 1 – 19. februar 2024
Politisk påvirkning virker

Fra Arendalsuka til Sykehuset Østfold Kalnes

Dagen vi avtalte nærmet seg, pressen var kontaktet. Plutselig kom en e-post fra Arbeiderpartiets ­rådgiver som varslet at hele Arbeiderpartiets helse- og omsorgsfraksjon kom på besøk.

Tekst:
Jette Dyrnes

Helsepolitikerne var imponert over det de fikk høre under Deltas samling på Kalnes. Fra venstre Even A. Røed, Tove Elise Madland, Jette Dyrnes (leder i Helsefag­arbeiderforbundet), Tone Lie Nilsen (foretakstillitsvalgt for Delta ved Sykehuset Østfold), Truls Vasvik og Kamzy Gunaratnam.

Foto: Per Tandberg, Delta

Arendalsuka er et årlig arrangement i august hvor «alle» politikere, politiske partier, organisasjoner, frivillige organisasjoner og mange flere oppholder seg gjennom en kort uke i den lille byen på Sørlandet.

Delta er selvfølgelig også til stede, med stand og frokostmøter på en av byens restauranter. Helsefagarbeiderforbundet i samarbeid med Vernepleierforbundet og Kost og Ernæringsforbundet, alle yrkesorganisasjoner i Delta, var enig om en ny vri på vårt arrangement dette året. Vi skulle snakke om de vellykkede historiene.

Vi satte sammen et panel av fagfolk og politikere. Arbeiderpartiets Truls Vasvik, stortings­representant og medlem av helse- og omsorgskomiteen var en av paneldeltagerne.

Trakk fram vellykket trainee-program

I mitt innlegg trakk jeg fram at helsefagarbeidere er på vei til­bake til sykehusene. Nærmere bestemt nevnte jeg det vellykkede trainee-programmet for helsefagarbeidere ved Sykehuset Østfold Kalnes.

Det retter seg mot helsefagarbeidere som ønsker å delta i et tilrettelagt opplæringsprogram for å utvikle seg faglig.

Det er veldig populært, med 120 søkere på kun 10 plasser.

Her lærer de alt fra å legge inn veneflon, ta ekg, henge opp og avslutte intravenøs behandling, og så videre. Det har vært et populært tiltak både hos helsefagarbeiderne, og hos fagavdel­ingene i sykehuset som har ­traineer hos seg.

«Flere bør se hit. Oppgavedelingen og trainee-programmet for helsefagarbeidere som de tillitsvalgte fra alle forbund her samarbeider om, er svært gledelig»

Truls Vasvik, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

Delta organiserte besøk

Tre helsefagarbeidere på Kalnes. Viktoria Permanova (t.v) jobber ved overvåkning avdeling Intensiv. Jim-Andre Nilsen Korsnes og Emma Josefine Hansen er traineer ved sykehuset. Jim-Andre ved lungemedisin og Emma Josefine ved infeksjonsmedisin.

Foto: Per Tandberg, Delta.

Arkitektene bak traineeordningen, Fiona Skjennem og Mette Meisingset, ga en grundig gjennomgang av hvordan trainee­ordningen kom i gang.

Foto: Jette Dyrnes

Etter debatten tok Truls Vasvik kontakt, og ønsket mer informasjon. Han spurte om vi kunne ordne et møte. Som sagt så gjort.

Vi kontaktet vår konserntillitsvalgt Tone Lie Nilsen som raskt klarerte det i egne rekker. Det var mange av sykehusets ledere og andre som ville ha en prat når en stortingsrepresentant meldte sin ankomst.

Dagen vi avtalte nærmet seg, pressen var kontaktet. Delta sin kommunikasjonsavdeling var også invitert. Plutselig kom en e-post fra Arbeiderpartiets rådgiver som varslet at hele Arbeiderpartiets helse- og omsorgsfraksjon kom på besøk. Det vil si fire politikere og fire rådgivere fra Stortingets helse- og omsorgskomite.

Fra treff til arrangement

Møtet som i utgangspunktet skulle være et lite treffpunkt for noen få, var blitt til et stort arrangement.

Hit kom tre helsefagarbeidere som gikk i trainee, husets direktør, ledere på flere nivå, og selvfølgelig arkitektene til trainee-stillingene.

Vi fikk i en grundig gjennomgang av hvordan trainee-ordningen kom i gang, presentasjon av et spennende prosjekt om helsefagarbeidere i intensivavdelingen, og sykehusets samarbeid med Fagskolen Østfold og å utdanne Helsefagarbeidere i intensivfaget. Det kan du lese om et annet sted i bladet.

Vi sitter igjen med en over­bevisning, at politikere er vanlig, kanskje uvanlig, travle folk, men som har oppriktig interesse for nye og nyttige ting som rører seg rundt i vårt langstrakte land. Og at politisk påvirkning nytter. Vi vet politikerne vi var i kontakt med vet litt mer om helsefagarbeideren, deler historien med noen, som igjen deler med noen. Jungeltelegrafen, les: politisk påvirkning, nytter.Traineeordning

På Sykehuset Kalnes har det siden 2018 vært en trainee-­ordning for helsefagarbeidere, med tilrettelagt program over to år. I løpet av perioden jobber traineen innenfor tre fagområder, og følger opplæringsprogram på aktuelle døgnområder.

I programmet er blant annet en oppstartsuke, fagdager, skulder-til-skulder veiledning og regelmessige oppfølgingssamtaler.