BILAG – Fagskole
Utgave 4 – 20. november 2023
Barsel og barnepleie:

Trener prosedyrer på dukker

Mange studenter ved Barsel- og barnepleie har liten arbeidserfaring fra før. Å trene med dukker under simulering gjør det enklere å knytte teoriene som læres under fagutdanningen, til praksis der ute i den virkelige verden.

Dukka fremstiller en 6 år gammel gutt som simulerer en stor spennvidde av situasjoner, fra et sunt snakkende barn til en ikke-responderende, kritisk skadet pasient uten vitale tegn.

Linda Guvsám er utdannet sykepleier og er lærer ved Trøndelag høyere yrkesfagskole.

Fra og med i høst får studentene i barsel- og barnepleie ved Trøndelag høyere yrkesfagskole forberede seg til arbeidslivet gjennom simulering.

Å bruke simuleringsdukker gjør det enklere å øve på observasjoner og situasjoner som kan oppstå med veldig syke unger, forteller lærer Linda Guvsám.

- Observasjoner av et barn er helt annerledes enn en voksen. Pusten til en tjueåring for eksempel, er veldig forskjellig fra en nyfødt, sier Guvsám.

- Å lære gjennom en simuleringsdukke vil lette arbeidet og forståelsen.

Studentene får trene på praktiske situasjoner. Dermed blir de bedre forberedt til hva som vil møte dem i arbeidslivet. Det drar alle nytte av. Særlig kan det være bra for studenter som synes det er vanskelig å konsentrere seg om fagbøkene.

- Det er enklere for studentene å forstå hva de har lært, sier Guvsám.

Hjertet banker og pulsen slår

Fagskolen har dukker som simulerer ulike aldere, både den nyfødte, en baby på ni måneder og et barn på seks år. De kalles simulatorer, og er avanserte datamaskiner som framstår veldig nære virkeligheten. De har både «puls» og «pust», noe som hjelper studentene i å øve på observasjoner av respirasjon og hjertefrekvens, og ulike prosedyrer.

På dukka som ligner en nyfødt, trener de på situasjoner som kan oppstå ved en føde-/barselavdeling, som nyfødtresuscitering, og observasjoner av friske og syke nyfødte.

For å trene på arbeid ved en barneavdeling benyttes en dukke som ligner en baby på ni måneder. Blant prosedyrene er nedlegging av sonde og observasjoner ved ulike hjerte-lunge-tarm-problematikker.

Med den større dukka som etterligner et barn på åtte til ti år, kan de også trene på kommunikasjon. Med mikrofon og høyttaler kan noen utgi seg for å være barnet. I tillegg øver de på ulike prosedyrer, som HLR og måling av blodtrykk.

Å lære gjennom en simuleringsdukke vil lette arbeidet og forståelsen.

Linda Guvsám