Kurs og faglig oppdatering for helsefagarbeidere
Utgave 4 – 20. november 2023

Korte filmer om spesialkost

Kost- og ernæringsforbundet i Delta har laget en webinarserie som passer for alle med ansvar for at pasienter får riktig mat.

Webinarserien tar for seg de vanligste typene spesialkost. Hver film varer i åtte til ti minutter, og kan ses på alene eller i fellesskap på pauserommet. Filmene er tenkt som faglig oppdatering på et område der endringer har skjedd de siste årene, og passer for alle som arbeider med mat på institusjon.

En klinisk ernæringsfysiolog og en ernæringskokk snakker om hvilke dietter som er mest aktuelle i hverdagen.

- Helsefagarbeidere bør absolutt se disse, sier Arnt Steffensen, som er leder i Kost- og ernæringsforbundet.

Helsefagarbeidere har det daglige arbeidet med mat og måltider ute på avdelingene, og kontakten med pasienter og eldre. - De har et like stort behov som ernæringskokkene for oppdatert kunnskap om spesialkost, sier Steffensen.

Webinarserien kan lastes ned fra Kost- og ernæringsforbundets nettsider.