BILAG – Fagskole
Utgave 4 – 20. november 2023
Studerte kirurgisk virksomhet

Sørget for bedre pasientsikkerhet på poliklinikken

Helsefagarbeideren Anne-Malene Schevik mener en sjekkliste for trygg kirurgi bør være standard ved en kirurgisk poliklinikk. Hun utviklet like gjerne en under studiene. Nå er den i bruk flere steder.

Anne-Malene Schevik Isaksens utviklingsprosjekt under fagskolestudiet har kommet mange til gode.

Anne-Malene Schevik Isaksen har siden 2008 arbeidet på kirurgisk poliklinikk på Nordlandsykehuset i Lofoten.

En kirurgisk poliklinikk tar imot pasienter til utredning, behandling og kontroll av ulike kirurgiske og ortopediske tilstander, sykdommer og skader, både planlagt og øyeblikkelig hjelp.

Isaksen fikk høre om fagskolestudiet Kirurgisk virksomhet av kollegaer. Hun ble veldig interessert da det ikke finnes så mange relevante videreutdanninger for helsefagarbeidere som jobber i en kirurgisk poliklinikk. Fagutviklingsavdelingen i Nordlandssykehuset innvilget søknad om støtte, og høsten 2021 startet hun ved Fagskolen i Viken, studiested Fredrikstad.

Utdanningen er samlingsbasert og lar seg dermed kombinere med ved siden av jobb.

Utviklingsprosjekt

I løpet av studiet skulle studentene arbeide med et utviklingsprosjekt i praksis, som godt kunne være på eget arbeidssted.

Isaksen hadde observert at rutinene for gjennomgang av trygg kirurgi på poliklinikken ikke var helt strømlinjet, og hun opplevde at pasientene kunne få litt ulike spørsmål før man ble operert.

Hun undersøkte nærmere ved å ringe til andre poliklinikker i Helse Nord. Det var ingen som benyttet en standardisert liste eller dokumenterte arbeidet noe sted. Det var også ulik praksis og stor variasjon på for eksempel hvem som stilte pasientene de nødvendige spørsmålene.

Trygg kirurgi

Ved en operasjonsavdeling på et sykehus utføres trygg kirurgi. Det er en standard sjekkliste utviklet av vedens helseorganisasjon, hvor målet er å redusere kirurgiske komplikasjoner, og forbedre teamarbeid og kommunikasjon.

Isaksen mente at en slik sjekkliste også bør være standard ved en kirurgisk poliklinikk. Det var hennes kollegaer og flere fra de andre poliklinikkene helt enig i. Dermed utviklet hun under sine studier en sjekkliste for trygg kirurgi på poliklinikken.

- Sjekklisten er nå i bruk og har bidratt til bedre pasientsikkerhet på en enkel måte, og med de samme ressursene, sier Anne-Malene Schevik Isaksen.

Sjekklisten sørger for at alle pasienter får lik oppfølging og det føles som en trygghet for pasientene og de ansatte.

- Sjekklisten sørger for at alle pasienter får lik oppfølging og det føles som en trygghet for pasientene og de ansatte.

Hun legger til at ledelsen er veldig fornøyd med at dette arbeidet også nå blir dokumentert.

På spørsmålet om hvordan det var å skulle studere igjen etter mange år i arbeidslivet, svarer hun.

- Det var spennende, men også tøft faglig sett. Jeg var glad jeg hadde mye erfaring fra feltet. Studiet svarte absolutt til mine forventinger og behov, og det er jo veldig gøy at det i tillegg ga direkte resultater i form av bedre pasientsikkerhet.