Kort & godt
Utgave 4 – 20. november 2023

Kort & godt

Tre utbredte myter om selvmord

Ingenting av dette stemmer:

  1. Det er best å la være å snakke med folk om selvmordstanker

  2. Å spørre folk om selvmordstanker, kan få enkelte til å bli mer risikoutsatte for selvmord.

  3. Selvmord er ikke mulig å forebygge. Dersom noen har bestemt seg for å ta sitt eget liv, kommer de uansett til å gjennomføre det før eller senere.

Kilde: Forskning.no

Stadig færre utvikler demens

Antallet eldre med demens kommer til å øke i fremtiden, men kanskje ikke like mye som ventet. En ny norsk undersøkelse viser at det er færre som får demens nå enn for tjue år siden. Andelen med demens går ned, og forbedringen gjelder for alle aldersgrupper mellom 60 og 99 år.

Kilde: Forskning.no

Eldre kvinner er flinkere til å ta i bruk teknologiske hjelpemidler enn jevnaldrende menn.

Kilde: Rapporten Velferdsteknologi i omsorgstenesta

Har du hørt om heltidssykehjem?

Oslo, Bergen og Drammen er tre av kommunene der det nå snakkes om heltidssykehjem. Det er arbeidsplasser der alle fast ansatte skal ha fulle stillinger.

1 av 5 i Norge har tinnitus, men behandlingstilbudet er for dårlig

Mange med tinnitus sliter med unødvendige plager, og utvikler angst og depresjon. Manglende utredningskompetanse i helsevesenet utgjør en sentral del av problemet, følge en undersøkelse fra Sintef.

Kilde: sintef.no


Kvinner har mer fysisk belastende jobber enn menn

I de minst fysisk krevende yrkene er ni av ti menn. Det er yrkene med lavest jobbkrav og høyest grad av kontroll over egne arbeidsoppgaver. Der de fysiske belastningene er høye, det er høye jobbkrav og lite kontroll over egne arbeidsoppgaver, er det motsatt. Her finner vi at åtte av ti er kvinner. Det forteller forsker Åsmund Hermansen ved OsloMet i en artikkel publisert på Forskning.no