Kurs og faglig oppdatering for helsefagarbeidere
Utgave 4 – 20. november 2023

Gruppelederkurs i kognitiv stimuleringsterapi (KST)?

Aldring og helse har siden 2019 holdt kurs for de som ønsker å bli gruppeledere i KST. Til nå har over syv hundre helsepersonell gjennomført, med ulik fagbakgrunn. Mange av dem er helsefagarbeidere.

Kognitiv stimuleringsterapi er en ikke-medikamentell behandlingsmetode som er skreddersydd til personer med mild til moderat demens. Metoden består av en rekke ulike aktiviteter som skal virke engasjerende og stimulerende for hjernen, samtidig som deltakerne har det gøy sammen.

Det systematiske programmet kan gi ny forståelse for personer med demens, og et innblikk i hvilke ressurser og utfordringer de opplever. Som helsefagarbeider kan du bli gruppeleder ved å delta på et dagskurs i regi av Nasjonalt senter for aldring og helse.

2. februar: inspirasjonsseminar på Teams

13. februar: gruppelederkurs i Bodø

9. april: gruppelederkurs på Teams

Les mer om metoden på www.aldringoghelse.no.