Delta informerer
Utgave 4 – 20. november 2023

Tre spørsmål og svar om sykdom i ferien

Ting Thorsen

Delta Direkte

Har du noe du lurer på, ta kontakt

Telefon: 02125 (mandag-fredag 8-20)

E-post: direkte@delta.no

Hva skjer om jeg blir syk i ferien?

Hvis du blir 100 prosent syk i ferien kan du kreve å få utsatt den delen av ferien som er omfattet av sykemeldingen til senere i ferieåret. Når du må kreve dette er avhengig av om du ble syk før eller i løpet av ferien.

Blir du syk før ferien starter, må du sette frem krav senest siste arbeidsdag før du skulle hatt ferie. Dersom du blir syk i løpet av ferien, må du legge fram kravet når du er tilbake i jobb. Dette betyr nødvendigvis ikke første dag etter ferien, men snarest mulig.

Kravet kan leveres skriftlig eller muntlig, men det bør gjøres skriftlig slik at du har dokumentasjon på dette. Du må også huske på å dokumentere fraværet med sykemelding/legeerklæring (det holder ikke med egenmelding).

Retten til ny ferie gjelder bare ved din egen sykdom og ikke ved barns sykdom.

Det er opp til deg selv å kreve å få ferien utsatt. Hvis du ikke gjør det, kan du risikere at ferien blir regnet som avviklet selv om du er syk.

Hva hvis jeg er delvis syk i ferien?

Dersom du er delvis sykmeldt, går ferien som normalt.

Dette gjelder uansett om du er 20 eller 80 prosent sykmeldt. Så lenge du ikke er 100 prosent sykemeldt, har du ikke krav på å få utsatt ferien din til senere.

Kan jeg overføre ferie til neste år?

Hovedregelen er at du har rett og plikt til å avvikle ferien i løpet av året. Du kan likevel avtale med arbeidsgiver å overføre inntil 12 virkedager (2 uker) med ferie.

Dersom du ved årets slutt ikke har fått avviklet alle feriedagene dine, har du rett til å få overført denne ferien til neste år selv om det er mer enn 12 virkedager.

Hvis ferien ikke er tatt ut i løpet av året fordi du er 100 prosent sykemeldt eller i full permisjon (for eksempel foreldrepermisjon), skal ferien automatisk overføres til neste år.