Bilag – Fagskole
Utgave 4 – 20. november 2023

- Fagskolene er generelt
kjempeflinke til å dra med arbeidslivet inn

De utdanningene som er nå, er tuftet på hva bedriftene trenger av kunnskap. For tiden etterlyser arbeidslivet bedre oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og sykepleiere.

Helsefagarbeiderforbundet er sterkt engasjert i råd og utvalg der fagskoleutdanninger skapes og videreutvikles. Blant annet med å lage en nasjonal fagplan innen observasjon og vurderingskompetanse.

En gruppe på tre personer er nedsatt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse for å jobbe med fagplanen. Leder Jette Dyrnes er en av dem.

- Det er en god fagskoleutdanning, som favner mye som er viktig framover, sier hun.

Hun synes fagskolene blir stadig bedre på å fange opp hva som er arbeidslivets behov.

- De utdanningene som er nå, er tuftet på hva bedriftene trenger av kunnskap, sier hun.

For tiden etterlyser arbeidslivet bedre oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og sykepleiere.

- Om man spisser helsefagarbeiderens kompetanse, kan samfunnet dekke opp sykepleiermangelen. Ved at sykepleierne gjør det bare de kan, mens helsefagarbeiderne med deres spisskompetanse, gjør det som passer for dem.

Dyrnes er snar med å understreke at helsefagarbeideres grunnutdanning er bra nok i seg selv. En utdanning på fagskole skal spisse kompetansen inn mot et bestemt arbeidsområde. Det kan heller ikke være slik at helsefagarbeidere skal være støtte for sykepleiere

Bort fra trekkspillkompetanse

- Vi er livredde for å komme tilbake til trekkspillkompetansen. At vi er bra nok alene, men ikke når er på jobb.

Helsefagarbeidere trenger mengdetrening i de spesialiserte oppgavene de skal utføre, og et arbeidsmiljø med fagfolk som gjør det trygt å utføre arbeidet.

- Er det behov for mer fagskoleutdanning blant helsefagarbeidere?

- Ja, men det som er utfordringen i dag, er at helsefagarbeidere er flinke til å spisse kompetansen sin, men vi får ikke betalt for mer enn 60 studiepoeng.

Framover trengs nye ordninger slik at helsefagarbeidere får uttelling for å kombinere ulike spesialiseringer, mener Dyrnes.

Alle er enige om å satse på å utvikle helsefagarbeiderens kompetanse framover. Det må gjenspeiles i lønnstilleggene.